Onsdagstreff om den farlige vannvegen

Onsdag 9.april kl. 19.00 kommer Jan Hoås til Kirkestallen og forteller om farefulle vannveger. Vannvegen startet ved vår langstrakte kyst og fortsatte inn i fjordene med armer langt inn i landet til de mange elvemunninger. Noen ble til kommunikasjonssenter for både sjø og landtrafikk.

Vannvegen innover Leksa i Lånke og ferjefarten over Stjørdalselva var en viktig sambandslinje, men farefull, og kunne kreve menneskeliv. Jan Hoås vil spesielt ta for seg en av de mest dramatiske hendelser i forbindelse med elvefarten.

Hoås har gjennom et langt yrkesliv i reklamebransjen jobbet med blant annet illustrering og utforming av lokalhistoriske bøker. Han har bidratt til mange artikler i de lokale historielagenes årbøker.

Inngang kr 120,-/100, – inkl. kaffe og kake. Vi har betalingsterminal.

Onsdagstreff om trebåtbygging

Onsdag 19.mars kl. 19 holder Morten Pedersen, museumshåndverker ved museet, foredrag om tradisjonshåndverk generelt og trebåtbyggingen i Norge spesielt.

Vi skal blant annet høre om byggingen av verdens største vikingskip i Haugesund og «detektivarbeidet» bak restaureringen av Galeas Svanhild i Florø. Hvordan gjenskaper man egenskaper, detaljer og helhet som forsvant for lenge siden, og hvilket grunnlag kan man forholde seg til? Og hva er det som surrer rundt i hodet på en håndverker når han bryner seg på råttent treverk, tradisjonsbærere, moderne krav og Riksantikvar?

Det blir bilder, prat og praktiske eksempler, samt kaker og kaffe i pausen.

Inngang kr 120,-/100, – inkl. kaffe og kake.
Vi har betalingsterminal.

Treffet holdes i Prestegårdskaféen på museet.

Velkommen!

Vikingskipet "Draken Harald Hårfagre"

Vikingskipet “Draken Harald Hårfagre”

Prestegårdshagen til leie

Lekeplassen i Prestegårdshagen

Lekeplassen i Prestegårdshagen

Prestegårdshagen i engelsk landskapsstil leies ut til ulike sammenkomster. Mange skoleklasser og barnehager legger sin sommeravslutning til hagen. Museet har to griller som kan leies. I tillegg må det leies adgang til toaletter uten museets åpningstider.

All organisert aktivitet i hagen skal avtales med Stjørdal museum Værnes på forhånd. Dette gjelder også profesjonelle fotografer som ønsker å bruke Prestegårdshagen som location. Ta kontakt på telefon 74 82 70 21 eller epost [email protected]

Prestegården fra 1820

Prestegården fra 1820

Prestegården fra 1820

Værnes prestegårds historie er lang, og gården har i likhet med mange andre prestegårder gjennom tidene vært utsatt for store forandringer. Dens historie starter antakelig med utskillelsen fra hovedbølet, Værnes Vestre omkring midten av 1300-tallet.

Prestegårdene var gjerne fullverdige gårdsbruk og de fleste av betydelig størrelse. Om de ikke alltid ble drevet av presten selv så kunne gjerne en forpakter stå for driften. Gårdsdriften ved prestegården har hatt stor betydning for prestene, ikke minst økonomisk, og i krisetider var de helt og holdent selvforsynt med jordbruksprodukter.

Prestegårdsbygningen fikk Hieronymus Heyerdahl bygget i 1817. Han anla også den store prestegårdshagen. Han skriver selv: ”en vakker og stor Have med ikke ringe bekostning” hvor han ”plantet hvert eneste tre med min egen Haand”. Både huset og hagen var forskjellig fra tidligere byggeskikk og hagearkitektur i Stjørdalsområdet. Prestegårdsbygningen på ett plan med to rom i bredden, har sammenheng med utviklingen av sentraleuropeisk barokkstil, og skiller seg markant ut i forhold til den tradisjonelle smale, langstrakte trønderlåna.

Prestegården var bolig og kontor for presten i Stjørdal fram til 1978. Økte krav til komfort bidro til at ny prestebolig ble bygget noen få meter øst for den gamle prestegården i 1981 og leies i dag ut til private leietakere. Den fungerte som prestebolig fram til 1997.

Hovedbygningen har gjennomgått flere ombygginger og restaurering, den siste restaurering er antikvarisk. Da er retningslinjene for istandsetting å bevare gamle deler og å restaurere tilbake til forhold slik de var. Tapetvalget og annen rombehandling bygger i hovedsak på funn i huset selv.

Åpningstider

Utenom sesong:
Museets administrasjon holder til i Prestmovegen 2, i samme huset som Prestegårdskaféen. Vi har helårsdrift med åpningstider

Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Gjør gjerne avtale før du kommer slik at vi har satt av tid til å snakke med deg.

Ønsker du å besøke museet og Værnes kirke utenom sesong? Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg for deg. Vi kan tilby formidling i Prestegården, Hæsjgata, Prestegårdshagen og Værnes kirke. Servering kan også bestilles.

Sommerseseongen 2014

Åpningstider sommeren 2014 er tirsdag 24.juni – søndag 17.august. Mandager stengt.
Tirsdag – lørdag kl. 11 – 16. Søndag kl. 12 – 16.

Vi har egen sommmerguide som med glede viser rundt i Værnes kirke og på museumsområdet. Ta kontakt i Prestegårdskaféen for mer informasjon.

Prestegårdshagen er tilgjengelig døgnet rundt hele året.

Ta gjerne kontakt:
Telefon:74 82 70 21
Epost: [email protected]

Velkommen til oss!

1814 – tema i onsdagstreff 12.februar

Onsdagstreff med Hans Olav Løkken i 2012. Treffet ble holdt i Prestegårdskaféen.

Onsdagstreff med Hans Olav Løkken i 2012. Treffet ble holdt i Prestegårdskaféen.

Onsdag 12.februar kommer historiefortelleren Hans Olav Løkken tar for seg forholdene rundt 1814, og det som førte frem til Riksforsamlingen på Eidsvoll, stjørdalingene som var sentrale i prosessen, hva som skjedde der og hvorfor eidsvollsmannen Ertzgaard fra Stjørdal stemte slik han gjorde. Kanskje ikke helt slik som du tror!  Historieskrivningen om det som foregikk på Eidsvoll rundt 17. mai 1814 er trolig ikke korrekt gjengitt i historiebøkene. Hans Olav Løkken er vinner av Kulturprisen i Stjørdal kommune og er kjent fra NRK P1, historiske avisartikler og sine bøker “Stjørdalens krønike” i hittil 13 bind.

Inngang kr 120,- inkl. kaffe og kake. Medlemmer av Stjørdal museums venner betaler kr 100,-.
Vi har betalingsterminal.

MERK: Treffet holdes dennen gangen hos vår gode nabo Kirkestallen.