Utviklingsplan for museet

Utviklingsplanen for Stjørdal museum Værnes i perioden 2022 – 2025 har tre fokusområder: Frivillighet Tidsdybde Håndverk og husflid […]

Velkommen til Museene Arven!

Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum har i en årrekke […]