Utviklingsplan for museet

Utviklingsplanen for Stjørdal museum Værnes i perioden 2022 – 2025 har tre fokusområder:

  • Frivillighet
  • Tidsdybde
  • Håndverk og husflid

I tillegg står realiseringen av et Bergkunstsenter på museumsområdet sentralt i arbeidet. Du kan lese mer om våre planer her: