Selskapslokaler til leie

Prestegårdskaféen med plass for inntil 35 personer leies ut som selskapslokale – dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær, feiringer, møter […]

Prestegårdshagen til leie

Prestegårdshagen i engelsk landskapsstil leies ut til ulike sammenkomster. Mange skoleklasser og barnehager legger sin sommeravslutning til hagen. […]