Stjørdal museums venner

Stjørdal museums venner er Stjørdal museum sin trofaste og entusiastiske venneforening. Foreningens mål er å støtte museets virksomhet og arbeide for å høyne interessen for museet og dets funksjon.

Foreningen teller i dag ca 350 medlemmer i alle aldersgrupper. Medlemmer i venneforeningen deltar på dugnader og hjelper til på våre to store arrangement – Den store museumsdagen og Jul på museet. I 2012 fikk venneforeningen Stjørdal kommunes miljøpris for arbeidet med å restaurere Hæsjgata på museet.

De senere årene har Stjørdal museum Værnes godt over et årsverk i frivillighet ved museet – slå den! Alle inntekter i foreningen går uavkortet til museets arbeid. Foreningen har som mål å bidra med kr 100 000,- hvert år. Dette utløses også midler fra den statlige gaveforsterkningsordingen.

Har du lyst til å bli medlem i foreningen? Det koster kr 100,- i medlemskap pr år for privatpersoner, og det er ingen forpliktelse om at delta på dugnad eller andre aktiviteter. Foreningens kontonummer er 4435 06 85666.

Kontaktinfo:
Stjørdal museums venner
v/leder Olav Bakken
Tlf: 918 89 875
Epost: [email protected]

Dugnad i Hæsjgata

Dugnad i Hæsjgata

Planering i Prestegårdshagen

Planering i Prestegårdshagen

Oppsett av stakittgjerde mot øst

Oppsett av stakittgjerde mot øst