Organisasjon

Museumsområdet sett fra øst

Museumsområdet sett fra øst

Stjørdal museum Værnes er en del av Museene Arven som bestårav Stjørdal museum Værnes,  Levanger fotomuseum, Nils Aas Kunstverksted, Egge museum og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Museene Arven har ansvaret for driften av museet, mens alle museets bygg eies av Stjørdal kommune.