Organisasjon

Museumsområdet sett fra øst

Museumsområdet sett fra øst

Stjørdal museum Værnes er en del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter som består av en konsolidering av Stjørdal museum Værnes/Bergkunstmuseet, Levanger museum, Nils Aas Kunstverksted, Egge museum og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). SNK har ansvaret for driften av museet, mens alle museets bygg eies av Stjørdal kommune gjennom del kommunale foretaket Stjørdal museum KF.