Stjørdal museum KF

Alle bygg på Stjørdal museum Værnes eies av Stjørdal kommune gjennom det kommunale foretaket Stjørdal museum KF.

Foretakets formål er å utvikle og holde i hevd all eiendom – bygninger og gjenstandssamling – tilknyttet Stjørdal museum Værnes, slik at forholdene ligger til rette for forsvarlig museumsdrift tilknyttet foretakets to avdelinger som omhandler:

•    Bergkunst i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
•    Kultur- og naturhistorie knyttet til Stjørdalsdalføret.

Formålet omfatter også å videreutvikle og tilpasse eiendommen Stjørdal museum Værnes slik at den blir tjenlig for formidling, forvaltning og forskning innen disse områdene.

Foretaket har samlet ansvar for alle eiendommer, hus og gjenstander i Stjørdal museums eie. Dette gjelder også framtidige ervervelser og større investeringsoppgaver.

Prestegården fra 1820

Prestegården fra 1820