Hurra! Hurra! Hurra!

Hipp, hipp hurra!Vi har ikke så mye i vårt magasin som direkte kan knyttes til vår nasjonaldag. En noe slitt 17. maisløyfe og ei lita flaggstang med det norske flagg er blant de få nasjonaldagskulturminner vi har. Begge gjenstander har tilhørt to på hvert sitt vis markante personer i Stjørdal; sløyfa Oliver Klevsve og flaggstanga Oscar Hanssen.

Det er vanlig å regne 1836 for året da grunnlovsdagen ble innstiftet som nasjonaldag. Det var året da Stortinget feiret 17. mai fest for første gang. Trøndelag har alltid markert seg sterkt i landets historie, så også når det gjelder 17. mai. For det var etter det vi vet i Trondhjem i 1815 dagen ble markert for første gang, med den dansk-trønderske kjøpmann Matthias Conrad Peterson som initiativtager. Hans danske aner hindret ikke Peterson i å ville gjøre 17. mai til en stor nasjonal festdag. I 1824 skrev han i Adresseavisen: «Hvor viktig maa ikke Anledningen til saadan en aarlig Fest blive for den tilvoxende Ungdom!»

Russens til tider høylytte markeringer av dagen oppfyller vel Petersons profeti. Men det spørs om han ville gitt sitt bifall til formen på feiringa til dagens tilvoxende Ungdom? Den nåværende norske russefeiringen skriver seg forøvrig fra 1905, da røde russeluer første gang ble brukt av elever i avgangsklasser ved de høyere skoler i Kristiania.