Gamle ovner – jernskrap eller antikviteter?

stjørdal-museum-gamle-ovner-kjøkkenkomfyr-tradisjoner-oppussingOnsdag 15.april kl. 19.00 blir det foredrag med formidler og håndverker ved museet, Øyvind Heimstad. Han vil fortelle om midtnorske jernverk og jernstøperi gjennom 300 år med spesiell fokus på vårt nærmeste jernverk i Mostadmark. Han vil komme inn på motiv og ornamentikk, og vise bilder av ulike ovnstyper fra forskjellig jernverk. Heimstad vil også ta for seg hvordan gamle ovner kan renoveres slik at de kan brukes etter dagens krav. Det vil bli anledning til å se en nyrenovert ovn fra Mostadmark Jernverk.

I tillegg til jobben på museet har Heimstad sin egen virksomhet for renovering av antikke ovner til institusjoner, museer og privatpersoner.

Treffet holdes i Kirkestallen ved Værnes kirke.
Pris kr 120,- inkl. kaffe og kake.
Museets venner betaler kr 100,-.