Utstilling i Kimen kulturhus

utstilling-stjørdal-museum-prestegårdshagen-sommer

Kiosken på Tangmoen. Foto: Dagfinn Furunes.

Onsdag 23.august åpner vi fotoutstillingen “Stjørdalsglimt” på galleriet i Kimen kulturhus. Bildene viser unge og eldre stjørdalinger til hverdags og fest. Motivene er hentet både fra privat- og arbeidsliv, i hele Stjørdal – fra bygd og by. Bildene er tidligere vist i Prestegårdshagen. Utstillingen vil stå fram til midten av oktober og er tilgjengelig i kulturhusets åpningstid. Fri entré.

“Varmere, våtere, villere” – foredrag med Roy Høibo

Foto: Roy Høibo

På kulturminnedagen søndag 10.september kl. 14.30 holder Roy Høibo, tidligere direktør ved Ryfylkemuseet, foredraget

«Varmere, våtere, villere»
– klimaet truer kulturminnene, hvordan møter vi utfordringene?

– Når det blir våtere og varmere øker også problemene med grønske, mose, tilgroing, råte, insektsangrep og rust, sier Høibo. Et tøffere klima gir flere slike skader på bygningsmassen. Høibo mener gammeldags byggeskikk på mange måter er mer klimavennlig. De gamle husene puster og dermed er de mer motstandsdyktige mot klimaendringer enn moderne hus. – Svarene ligger ikke alltid i nye løsninger og materialer, ofte er det nyttig å lære av hvordan man gjorde ting før i tida, sier Høibo.

Roy Høibo har ledet arbeidet med klimaprosjektet i museumsnettverkene i Norge. Arbeidet har munnet ut i en rapport som omhandler de historiske bygningene på landets museer. Resultatene som fremkommer i rapporten er like relevante for alt bygningsvern, ikke bare på museene.

Foredraget holdes i Prestegårdskafeen. Fri inngang! Salg av kaffe og vaffel.

Kulturminnedagen 10.september

Årets tema: Kulturminner i samfunnets tjeneste

12.00:
ÅPEN KAFÉ i den gamle presteboligen. FRA WITTENBERG TIL VÆRNES – reformasjonsutstilling. HISTORISK FOTOUTSTILLING i Prestegårdshagen. Åpent til kl. 16.00.

13.00
HÆSJGATA VOKSER! Systua og gullsmedverkstedet åpnes for publikum.

14.00
SJØLØVA i Prestegårdshagen får navn. Ved dammen i hagen.

14.30
«VARMERE, VÅTERE, VILLERE» – klimaet truer kulturminnene, hvordan møter vi utfordringene?
Foredrag med Roy Høibo, tidligere direktør ved Ryfylkemuseet. Prestegårdskaféen.

– Når det blir våtere og varmere øker også problemene med grønske, mose, tilgroing, råte, insektsangrep og rust, sier Høibo. Et tøffere klima gir flere slike skader på bygningsmassen. Høibo mener gammeldags byggeskikk på mange måter er mer klimavennlig. De gamle husene puster og dermed er de mer motstandsdyktige mot klimaendringer enn moderne hus. – Svarene ligger ikke alltid i nye løsninger og materialer, ofte er det nyttig å lære av hvordan man gjorde ting før i tida, sier Høibo.

Roy Høibo har ledet arbeidet med klimaprosjektet i museumsnettverkene i Norge. Arbeidet har munnet ut i en rapport som omhandler de historiske bygningene på landets museer. Resultatene som fremkommer i rapporten er like relevante for alt bygningsvern, ikke bare på museene.

Fri inngang på alle utstillinger og foredrag denne dagen. Salg av kaffe og vaffel på foredraget.

 

 

Siste mulighet for sommerutstillingen!

Lucas Cranach: Lov og Nåde, maleri, 1529. Gotha slottsmuseum.

Årets sommerutstilling
“Da klokka klang og salmesang. Fra Wittenberg til Værnes. Reformasjonen 500 år” er en utstilling om reformasjonen og virkninger for folk og kirke.

I år er det 500 år siden reformasjonen startet ved at Martin Luther offentliggjorde sine 95 tester. Hva betød dette for stjørdalingene i århundrene etterpå og hva betyr det i dag?

Syndige stjørdalinger ble påsatt halsjern og satt i gapestokken, søvnige kirkegjengere ble slått i hodet av bygdevekteren og sangglade kirkegjengere fikk endelig synge salmene selv!

Utstillinga er bygd opp rundt fire tema:

  • Luther og reformasjonen i Norge
  • Lov og nåde. Om forskjellen mellom katolsk og luthersk kristendom, og om kongens nye rolle.
  • Ordet og tida. Om ordene fra prekestolen, i bibler og salmer, samt om den tida det tok å formidle ordet – det ble behov for å sette inn benker og stoler i kirkerommet.
  • Da klokka klang. Om reformasjonens rolle for dåp, skole og konfirmasjon.

Ved hjelp av bilder og gjenstander fortelles historier om hva den reformerte kirka har betydd for den jevne stjørdaling, hvordan den påvirket folk i hverdag og fest.

Siste åpningsdag er søndag 10.september kl. 12 – 16.
Fri inngang denne dagen!

Deler av utstillingen er dessverre ikke tilpasset rullestolbrukere.

Fotoutstillingen “Stjørdalsglimt”

fotoutstilling-stjørdal-museum-prestegårdshagen-stjørdalsglimt-historisk

Laksefiske i Stjørdalselva i år 1900.

Sommeren 2017 vises fotoutstillingen “Stjørdalsglimt” i Prestegårdshagen. Utstillingen viser 9 historiske bilder fra Stjørdalsdalføret. Det eldste bildet er fra 1900.

Utstillingen er tilgjengelig hele døgnet og har fri entré. Ved hovedporten til Prestegårdshagen finner du ei postkasse hvor utstillingshefte ligger. Her kan du lese mer om hver bilde. På baksiden av heftet er et kart som viser hvor bildene er plassert i hagen.

 

Kart over Prestegårdshagen

Prestegårdshagen har de siste årene fått en stor oppgradering. Det er blant annet anlagt vannspeil med bru, fontené, arboret, urtehage og ny uteplass ved Prestegårdskaféen. Det meste av dette arbeidet er gjort på dugnad av flinke og ivrige medlemmer i Stjørdal museums venner. Ta en kikk på kartet nedenfor for å få et innblikk i hva hagen rommer.

Prestegårdshagen er åpen hele året, døgnet rundt. Velkommen!

Påmelding til aktivitetsdager i uke 25

To aktivitetsdager på museet for barn født 2005 – 2009

Stjørdal museum Værnes tilbyr 2-dagers aktiviteter i uke 25 på torsdag 22.juni og fredag 23.juni. Det blir en aktivitet hver dag:

*  Lage fuglekasser ved Bjørn Sten
*  Lage kjepphest ved Signe Amalie Sandsør

Målet med tilbudet er å gi barna mulighet til å lære husflid og håndverksteknikker i direkte overføring fra voksne i et historisk miljø.

Dagsplan
08.30 – 09.00  Ankomst. Frileik i Prestegårdshagen.
09.00 – 15.00  Aktivitet med innlagte pauser.
Barna har medbrakt mat, og får drikke og frukt/grønt.
15.00 – 15.30 Henting. Frileik i Prestegårdshagen.

Praktisk informasjon
Pris pr. barn: Kr 500,-
Prisen inkluderer kurset, materialer, drikke til maten og frukt/grønt.

Vi har kun 16 plasser. Bindende påmelding. Fortløpende opptak.

Påmelding til aktivitetsdager i uke 25

barn-sommer-stjørdal-aktivitet-museum-fuglekasser

 

Tur til Malvik og Ranheim

Vår årlige tur med Stjørdal museums venner går i år til Malvik og Ranheim. Vi skal besøke Johan Nygaardsvold museum, Mostadmark jernverk og Ranheim stasjon. Det blir lunsj på Café Rampa og kaffe og vaffel på Ranheim stasjon.

Veteranbuss fra Fjerdingen kjører oss.

Pris pr person kr 300,- som betales ombord på bussen. Send epost til [email protected] for å få tilsendt detaljert program.

Påmelding gjøres til [email protected] innen fredag 19.mai.


Gravminner ved Værnes kirke

I over 900 år er stjørdalinger gravlagte i og omkring Værnes kirke, og lenge før det i grav-hauger på den samme sletta. Det er i dag svært få synlige minner om disse som er eldre enn 1900-tallet, for gravene var markerte bare med trekors. Men presteskapet og de militære hadde råd til gravminner av stein, og de kunne gravlegges inne i kirka eller i gravkammer under golvet. Øystein Ekroll tar oss med på en vandring i og utenfor Værnes kirke og lar oss få se eksempel på alt dette.

gravminne-værnes-kirke-gravsted-minnestein-stjørdal

Ertsgaards bauta ved Værnes kirke. Foto: Øystein Ekroll.

Øystein Ekroll er en norsk arkeolog og forsker. Han har magistergrad i nordisk middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen fra 1986. I dag er han førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider der han har arbeidet siden 1992. Han har skrevet kapitlene «Gravsteinar og gravminner i Værnes kyrkje» og «Ein Mosesfigur som har tilhøyrt  Værnes kyrkje?» i den nye boka om Værnes kirke som kom ut i 2016.

Oppmøte ved hovedporten til Værnes kirke. Vi skal være både inne og ute.

Inngang kr 130,- inkl. kaffe og kake.
Museets venner kr 100,-
Vi har betalingsterminal.

 

Sopelimekurs 20.mars

Sopelimen gikk ut av allmenn bruk i Norge for ca 50 år siden. Årsaken var trolig en kombinasjon av økende kjøpekraft hos folk flest og piassavakostens bruksegenskaper og holdbarhet. De senere årene har sopelimen fått sin renessanse, først og fremst som en kuriositet og pyntegjenstand.

Sopelimen var utbredt over hele landet. Den ble brukt som et universalredskap og hjelpemiddel både i by og bygd, blant annet til rengjøring av gulv og vegger innomhus, som teppebanker, til feiing av gater og gårdstun, til snørydding og til renhold i fjøs, stall og låve.

Stjørdal museum Værnes vil bidra med å spre kunnskapen om tilvirking av sopelimer, og har engasjert Gunnar Kyllo fra Hegra som instruktør på et tre-timers kurs mandag 20.mars kl. 18 – 21. Gunnar er en erfaren sopelimlager, og har drevet med dette i mange år.

På kurset får du lære hvilket materiale du lager sopelimer av, hvor du finner det og så lærer du selvsagt å lage sopelimen. Alle får med sin egen sopelim heim.

Prisen på kr 500,- dekker følgende:
Kurs i tre timer
Materialkostnader
Kaffe/te/kake

Vi har 10 plasser. Ta med egen kniv og tang.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til: [email protected]
Skriv navn, adresse og telefonnr.

Velkommen på kurs!

sopelim-stjørdal-museum-værnes-kurs-tradisjon

Gunnar Kyllo lager sopelimer