Program Kulturminnedagen søndag 16.september

KULTURMINNEDAGEN 2018
Søndag 16. september kl. 13 – 17

Årets tema: Typisk norsk – ikke bare norsk

Kl. 13 – 17:     Åpne utstillinger: «Da karolinerne kom», «Vel blåst!» og «Forskeren»
Fotoutstilling i Prestegårdshagen med lokale korpsbilder

Kl. 13 – 17:     Prestegårdskaféen er åpen
Salg av potetsuppe med brød. Nystekte vafler, kanelsnurrer m.m.

Kl. 13.00         «Bjelkehodene i Værnes kirke» – temaomvisning ved konservator
Helle Vangen Stuedal. Kr 100/barn under 18 år gratis.

Kl. 14.00         Åpning av ny utstilling i systua i Ingebrigtsengården.

Kl. 14 – 17      Husene i Hæsjgata er åpne.

Kl. 14 – 17      Åpen utstilling: Folkehøgskolebevegelsens oppstart i Trøndelag.

Kl. 14.30         Demonstrasjon av gamle treskjærerteknikker ved håndverker
Kai Rune Johansen fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Kl. 15.00         Historisk vandring i Prestegårdshagen ved leder for museet,
Sølvi Dahlen Lauvsnes. Kr 100/barn 18 år gratis.

Kl. 16.00         Omvisning i utstillingene «Da karolinerne kom», «Vel blåst!» og «Forskeren Martin Moe» ved Helle Vangen Stuedal. Kr 50,-/Barn under 18 år gratis.