Værnes kirke

Værnes kirke ble påbegynt ca. år 1100. Kirken er en unik kulturskatt med takstolene som det mest spesielle klenodium. Det vel 800 år gamle taket har et spenn på hele 11 meter og er enestående blant bevarte tak fra middelalderen.

Taket er benyttet som inspirasjon til rekonstruksjoner av tak i flere monumentalbygg her i landet og ellers i Skandinavia, som for eksempel taket i Nidarosdomens tverrskip og i Håkonshallen i Bergen.

De utskårne, groteske hodene i enden av hver takstol er sjeldne. “Værnesstolen” fra 1685, altertavlen fra 1639, freskomaleriene og runeinnskriftene er alle interessante deler av kirkens lange historie.

Utvendig er det flere fine detaljer, som løven ved korportalen og den flotte portalen på kirkens nordvegg. Uret på tårnet er fra 1700-tallet. Det er imidlertid arbeidsomt å trekke opp, og har derfor dessverre lengre ”pauser.”

Kirken ligger 2 km sørøst for sentrum, skiltet fra E14. Omvisning i samarbeid med Stjørdal museum Værnes. Faste omvisninger på sommeren. Omvisning grupper hele året på bestilling. Kontakt oss på 74 82 70 21 eller epost [email protected]

Omvisning i Værnes kirke 29.juli. Tema: Skulpturer.

Værnes kirke har en rik skulptursamling. Flere løvefigurer er tilgjengelige på kirkens utside, middelalderske treskulpturer kan sees ved NTNU Vitenskapsmuseet. Inne i kirken kan de utskårne stolpehodene, som er hovedtema for foredraget, skimtes oppe i mørket over menigheten. Hvorfor er de der? Hva kan de ha symbolisert, og hvilke kulturelle forbindelseslinjer trekker de ut i middelalderens billedverden?

Foredraget starter som en vandring fra Stjørdal museum Værnes, opp til Værnes kirke og inn i kirken.

Oppmøte ved Prestegårdskaféen. Billetter kr 100,-. Barn under 18 år gratis.

Foto: Kjell Erik Pettersson.

Få også med deg våre sommerutstillinger om karolinerne, korps og forskeren Martin Moe. Vi har fotoutstilling i Prestegårdshagen og salg av middag i Prestegårdskaféen. Aktiviteter for barn. Velkommen!

Ny praktbok om Værnes kirke

Av: Helle Vangen Stuedal, arkeolog ved Stjørdal museum Værnes

Mange av oss som bor i Stjørdalsdalføret har Værnes kirke i øyekroken i det daglige. Kirketårnet kneiser opp fra løvskogen i skiftende årstider, det dukker fram fra skodde og regn, det luter over gravstedene vi søker til, det er punktet der mange møtes til livets store begivenheter som dåp eller bryllup. Kirka er stedet for gudstjenester og konsertopplevelser. Kirketårnet står som et kvitt segl i øst, som Ole Vig skrev. I det daglige er kirka som et sted for opplevelse, filosofering og ny kunnskap kanskje ikke det som ligger lengst framme i bevisstheten for hverdagsmennesket i oss. Dette kan du dukke inn i gjennom den nye boka om Værnes kirke, som ble ferdig i høst. Hvordan foregikk bygginga av kirka for nesten 900 år sia? Hvordan har den utviklet seg som gudshus og offentlig rom for 45 generasjoner stjørdalinger?

værnes-kirke-stjørdal-bok

Ny praktbok om Værnes kirke!

Etter lanseringen i Værnes kirke 15. november, står nå den nye boka i butikkhylla! Dette er årets julegave for alle som er interesserte i mangfoldet og de lange linjene som kommer opp fra historiens dyp og som spinner rundt oss i hverdagen i Stjørdalsdalføret. Nesten to kilo bok mellom stive permer, med over 300 bilder og illustrasjoner. Kapitlene er skrevet av 17 ulike forfattere som har lagt vekt på å skrive et presist og forståelig språk.

 

I flere år har en sett behovet for ei ny bok om kirka. Den gamle boka, fra 1987, har vært utsolgt i mange år. Dessuten er den utdatert på enkelte områder, særlig når det gjelder bygningshistorien. Det er gjort nye og spennende funn både på kirkebygget og i området rundt. Ikke minst har kunnskapen om samfunnet som bygde kirka for snart 900 år siden utviklet seg mye på 30 år.

Oppunder taket skimtes den profesjonelle klatreren Pål Benum Reiten i ferd med å ta ut prøver for årringsdatering. I løpet av en kort vinter ble kirkas skip mer enn en generasjon eldre!

For å omsette denne veldige kunnskapsveksten i ei ny bok, ble Værnes kirke høsten 2015 åsted for et ”Grubleseminar”, der forfatterne møttes med innlegg og spørsmål til felles diskusjon rundt de ulike tema de skulle skrive om. Fire intense dager i kirka ble avsluttet med et åpent arrangement, der publikum fikk høre om mange av problemstillingene som ble diskutert. Så dro alle hver til sitt for å skrive første utkast av sine kapitler. Underveis har det vært mange meningsutvekslinger og flere møter i kirka, det har blitt tatt nye fotografier og hentet ut prøvemateriale. Redaktører for den ferdige boka er kunsthistoriker Morten Stige, som til daglig arbeider hos Byantikvaren i Oslo, og leder i historielaget Kjell Erik Pettersson. Kunsthistoriker Kjartan Hauglid, som arbeider på museet ved Det kongelige Slott, har tatt mange av de nye bildene og er bokas billedredaktør.

Stjørdal historielag tok initiativet, er eier av prosjektet og står som utgiver av boka. Samarbeidspartnere er Stjørdal kommune, Kirkelig Fellesråd og Stjørdal museum Værnes.

Værnes kirke – En kulturskatt i stein og tre kan kjøpes på Ark bokhandel, ved Stjørdal museum Værnes eller ved henvendelse til Stjørdal historielag på epost: [email protected] eller telefon: 482 92 196 .

værnes-kirke-stjørdal-bok

Tårnet med stillaser i 1905. Historien om restaureringene av Værnes kirke er ført i pennen av kirkehistoriker Svein Henrik Pedersen. Foto: Stjørdal historielag sitt fotoarkiv.