Den kulturelle skolesekken (DKS)

Vi er stolt leverandør av flere produksjoner til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Stjørdal kommune. To av produksjonene har vi levert i mange år.

Kulturminne på boks
For 1.trinn har vi opplegget Kulturminne på boks. En formidler fra oss reiser ut til skolene og har med seg en kasse med gjenstander fra museets samlinger.

Menneskene har til alle tider brukt redskaper og gjenstander for å leve og overleve. Er det noen forskjelle på hva menneskene før oss brukte og eide og hva vi har i dag? Med utgangspunkt i gjenstander fra “gamle dager” filosoferer vi over gjenstandene, hva de er brukt til og laget av.

Vi skal snakke om hva et museum er og hva vi gjør på et museum. Vi skal også filosofere omkring forskjellen på  “i dag” og “gammeldagan”, fortid, nåtid og framtid. Ved hjelp av gjenstandene introduserer vi også elevene for inndelingen i stein-, bronse- og jernalder og hvorfor det heter nettopp det.

Formidler Øyvind Heimstad måler foten på en 1.klassing.

Formidler Øyvind Heimstad måler foten på en 1.klassing.

Aktivitetsdag på museet

For 4.trinn og Stjørdal voksenopplæring har vi opplegget Aktivitetsdag på museet. Alle elevene i 4.trinn i Stjørdal kommune besøker museet en dag i mai. De får være med akiviteter som å bake flatbrød, smi en krok i smia og spille jeppe.

Målet med opplegget er at elevene skal på innsikt i og oppleve historiske tradisjoner ved å delta sjøl i aktiviteter. De skal oppleve at de kan får det til og få ideer til å sette i gang selv.

Flatbrødbakst 3 Flatbrødbakst 4