Smia

Smie fra Østre Hofstad

Smie fra Østre Hofstad

I 1969 fikk museet tilbud fra Edvard Hofstad på gården Østre Hofstad om å overta ei gammel smie på gården. Eieren ønsket smia fjernet for å gi plass til ei ny redskapsbu. Riksantikvaren foretok en befaring og fant stor verneverdi i smia. Den ble flyttet til museet samme år.

Vi bruker smia på våre arrangement og når vi har hele 4.trinn i Stjørdal kommune på en aktivitetsdag på museet i mai hvert år. Sistnevnte er i regi av Den kulturelle skolesekken.