Låven

Låven

Låven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenge før Låven var i museets eie gikk diskusjonen om hva den kunne brukes til. Her var det mange forslag. Blant annet var det planer om å opprette bergkunstmuseum i hele 2.etasje, men etter fagfolks uttalelser ble dette forkastet. Det ble så bestemt at hel bygningen skulle rives og erstattes med et nytt bygg for det fremtidige Bergkunstmuseum.

Fra privat hold kom det planer om å gjøre bygningen til utstillingslokale for museet. Etter nye runder med tekniske undersøkelser av bygninger og kostnadsoverslag, ble det i 2003 innhentet anbud på totalentreprise.

Arbeidet startet og bygningen sto klar for innflytting våren 2005. Det var en stor dag for alle involverte da gjenstandene som til da hadde stått lagret i Lånkehallen kunne føres tilbake til museet og få sine plasser i nyoppussede rom.

Gammeltraktorens venner som i mange år har vært positive samarbeidspartnere med museet leie lokaler til møterom og lager plass for sine landbruksredskaper i 2.etasje.

Museet har verksted, garasje, utstillingslokale og magasin i Låven.