Iversengården

Iversengården i Kjøpmannsgata 26 i Stjørdal slik den sto fram til 23.oktober 2009.

Iversengården i Kjøpmannsgata 26 i Stjørdal slik den sto fram til 23.oktober 2009

Iversengården ble flyttet til museumsområdet i oktober 2009. Huset ble bygget i 1905 og har vært en del av gatebildet i Kjøpmannsgata i Stjørdal i over hundre år!

Det var Nils Hognes fra Hognesaunet som i 1905 søkte om å få rive gammelstua og sette opp en ny og større bygdning på eiendommen Grande i Kjøpmannsgata 26. I løpet av 1905 ble det nye bygget reist og i 1906 ble det tatt i bruk. Det var etter datidens forhold en flott og staselig bygdning. Hognes sin manufakturforretning holdt til i 1.etasje i østre ende med et stort og variert utvalg av tøyer, klær og sko  Nils Hognes døde i 1909, og det er usikkert hvor lenge det ble drevet med manufakturforretning etter hans død, men trolig til 1940.

Olaug Hognes, datter av Nils Hognes, ble gift med en russisk flyktning, Stezenco, som kom til Stjørdal under 1.verdenskrig 1914 – 18. Stezenco drev med drosjetrafikk. Olaug drev med kafé i vestre del av 1.etasjen fram til 1950.

Under 2.verdenskrig leide en advokat fra Oslo forretningslokalet.

I 1946 overtok fotografene Furunes og Iversen lokalet og startet fotoforretning. Da Olaug Stezenco la ned kafédriften i 1950, overtok fotografene lokale til atelier. I 1957 skilte Furunes og Iversen lag og Iversen drev fotoforetningen videre under navnet H. Iversen Foto.

Olaug bodde i 2.etasje og jobbet på Stjørdal postkontor etter at hun la ned kaféen i 1950. I 1978 døde hun og døtrene Tamara og Birgit solgte gården til Henry Iversen for 245 000. Samme året ble 2.etasje ominnredet og hele huset ble tatt i bruk til fotovirksomhet.

I 1984 gjennomgikk huset en omfattende rehabilitering utført av tømrermester Erling Skjelstad & sønn.

Iversengården flyttes fra Kjøpmannsgata i 2009.

Iversengården flyttes fra Kjøpmannsgata i 2009.

I 2009 måtte Iversengården vike for et mer moderne leilighetsbygg med forretninger i 1.etasje. Iversen Foto la ned sin virksomhet og fredag 23.oktober 2009 ble huset flyttet til Hæsjgata på Stjørdal museum Værnes. Arbeidet ble bekostet av Stjørdal kommune.

Vi er nå inne i en prosess for å finne ut hva vi skal bruke Iversengården til i fremtiden. I mellomtiden står den støtt på grunnmuren satt opp på dugnad av Stjørdal museums venner!

Iversengården på vei ned Kirkebakken mot museumsområdet.

Iversengården på vei ned Kirkebakken mot museumsområdet.