Ingebrigtsengården

IngebrigtsengårdenIngebrigtsengården er en typisk håndverkerbolig fra Stjørdal sentrum, med bolighus, bur, verksted og brønn. Den ble bygd av Lars Ingebrigtsen i 1871 i Kjøpmannsgata på eiendommen Gimle, hvor vi i dag finner Torggården. Det var datteren Randi Ingebrigtsen som testamenterte gården til museet, og den ble flyttet hit i 1967.

Lars Ingebrigtsen (1845-1919) var skredder og en av det framvoksende tettstedets første håndverkere. Han begynte som skredder på Halsen i 1871, og drev etter forholdene den gang et stort verksted med 3-5 svenner i arbeid. Han fulgte motene og var den første i Stjørdal som brukte moteblad.

Lars leverte en tid hovedsakelig ferdige dresser til forretninger i Nordland, og i senere år til Trondheim. Under anleggstiden for jernbanen hadde han en mengde arbeid til anleggsarbeiderne. Han var mester for de fleste skreddere på Stjørdal i denne tida, og mange fikk sin utdannelse hos han. Lars var 19 år gammel da han begynte i skredderlære i sin hjembygd Lånke, og fikk altså 55 år i skredderyrket.

Lars hadde fire barn med sin hustru Gunhild Ingebrigtsen(1844-1908). Av dem var det datteren Randi Ingebrigtsen(1869-1966) som videreførte skredder-virksomheten i gården. Hun lærte herreskredderyrket av faren Lars, og tok også opp damesøm. Hun drev verkstedet som sydame etter at faren døde.

Fra 1967 til 2013 har gården stått i Prestegårdshagen ved Stjørdal museum Værnes. Idyllisk, men ikke et riktig miljø for en sentrumsgård. Takket være den sjenerøse gaven museet mottok fra Sparebankstiftelsen DNB NOR, er nå endelig gården flyttet fra hagen og ned til «Hæsjgata». Med det er Ingebrigtsengården igjen en del av et gatemiljø slik den opprinnelig var. Gaven kommer svært godt med, og er også en stor oppmuntring for våre ivrige dugnadsvenner i Stjørdal museums venner. Nå er de sikret dugnadsarbeid en god stund videre!