Bernhards Minde

Hæsjgata på museet med Bernhards Minde i forgrunnen.

Bernhards Minde ble sannsynligvis bygget i 1878-79, av Karl Bernhard Hansen.
Hansen var i dalføret kjent som ”tolken” og gikk i Hegra under navnet ”tølkjinn”.

Fra 1897 hadde urmaker Torgersen sin bedrift i huset, og frisør og barber Harald Værnes holdt til her utover 1900-tallet. Fra 1938 holdt gullsmed Odd Størseth til i gården, med verksted og utsalg. I andre etasje hadde Clara Hansen, Karl Bernhards og Berits datter, leilighet. Her er mye av den opprinnelige panelingen og også kjøkkenet til Clara bevart.

I dag er det lite som minner om at det noensinne har vært hus der Bernhards Minde sto i Kjøpmannsgata på Stjørdal. Bilene har inntatt plassen, det er vei og parkering her.  Bernhards Minde var da en av de få gjenværende handverkergårdene fra Kjøpmannsgatas tidlige bebyggelse. Gårdens bygninger stod der som et minne fra gammeldagan. De var planlagt revet, og det var innhentet anbud på hvor mye dette ville koste. I siste time ble det likevel tatt ett initiativ for å få bevart husene ved å flytte dem til Stjørdal museum.

Flytting til museet
Det var stabburet som var det første bygget i gården som begynte på ferden opp til Værnes Prestegård. Det skjedde den 6. mai i 1987. Ett år etter fulgte uthuset med verksted, vedskjul og lager etter, i to deler for å gjøre transporten enklere. Begge disse husa ble plassert i Prestegårdshagen ved museet, i påvente av endelig plassering. Man hadde en plan om at husa sammen med Ingebrigtsengården skulle utgjøre et gatebilde for å vise en bit av Kjøpmannsgata slik den var store deler av 1900-tallet.

På plass i Prestegårdshagen – og i Hæsjgata
Så den 18. februar 1991 på snøføre gikk ferden videre, nå i dagslys. Klokka 1645 var huset på plass sør for Prestegårdshagen. 1700 ble det drukket en velfortjent avslutningskaffe.

Området sør for Prestegårdshagen var på denne tida det området man så for seg å utvide museumsområdet innenfor, og her ville man gjenskape en bit av ”Hæsjgata”. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Planene er i løpet av tida som er gått endret, og i dag er dette området parkering for kirkegården.

I 2000 ble huset flyttet på sin endelige plass. Sammen med to andre bygårder fra Stjørdal sentrum – Ingebrigtsengården og Iversengården – danner det museets Hæsjgate som nå er under oppbygging.

I 2013 ble hovedhuset ferdig innredet med gullsmed og frisør fra 1960-tallet i 1.etasje og leilighet fra 1920-tallet i 2.etasje. Bernhards Minde har også et stabbur og en verkstedbygning med skomakerverksted og gullsmedverksted.