Ingebrigtsengården

ingebrigtsengården-stjørdal-museum-hæsjgata-historie-gata

Ingebrigtsengården med Iversengården i bakgrunnen.

Ingebrigtsengården er en typisk håndverkerbolig fra Stjørdal sentrum, med bolighus, bur, verksted og brønn. Den ble bygd av Lars Ingebrigtsen i 1871 i Kjøpmannsgata på eiendommen Gimle, hvor vi i dag finner Torggården. Det var datteren Randi Ingebrigtsen som testamenterte gården til museet, og den ble flyttet hit i 1967.

ingebrigtsengården-stjørdal-museum-hæsjgata-historieLars Ingebrigtsen (1845-1919) var skredder og en av det framvoksende tettstedets første håndverkere. Han begynte som skredder på Halsen i 1871, og drev etter forholdene den gang et stort verksted med 3-5 svenner i arbeid. Han fulgte motene og var den første i Stjørdal som brukte moteblad.

Lars leverte en tid hovedsakelig ferdige dresser til forretninger i Nordland, og i senere år til Trondheim. Under anleggstiden for jernbanen hadde han en mengde arbeid til anleggsarbeiderne. Han var mester for de fleste skreddere på Stjørdal i denne tida, og mange fikk sin utdannelse hos han. Lars var 19 år gammel da han begynte i skredderlære i sin hjembygd Lånke, og fikk altså 55 år i skredderyrket.

Lars hadde fire barn med sin hustru Gunhild Ingebrigtsen(1844-1908). Av dem var det datteren Randi Ingebrigtsen(1869-1966) som videreførte skredder-virksomheten i gården. Hun lærte herreskredderyrket av faren Lars, og tok også opp damesøm. Hun drev verkstedet som sydame etter at faren døde.

Fra 1967 til 2013 har gården stått i Prestegårdshagen ved Stjørdal museum Værnes. Idyllisk, men ikke et riktig miljø for en sentrumsgård. Takket være den sjenerøse gaven museet mottok fra Sparebankstiftelsen DNB NOR, ble gården flyttet fra hagen og ned til «Hæsjgata». Med det er Ingebrigtsengården igjen en del av et gatemiljø slik den opprinnelig var.

ingebrigtsengården-interiør-stjørdal-museum-værnes-hæsjgata-historieTil Den store museumsdagen i juni 2015 ble huset gjenåpent, ferdigrestauret og fin. I 1.etasje er leiligheten etter Randi Ingebrigtsen, men 2.etasje rommer en 2-roms leilighet, en hybel for en modist og en hybel for en arbeider på Tangen Bruk.

Bernhards Minde

Hæsjgata på museet med Bernhards Minde i forgrunnen.

Bernhards Minde ble sannsynligvis bygget i 1878-79, av Karl Bernhard Hansen.
Hansen var i dalføret kjent som ”tolken” og gikk i Hegra under navnet ”tølkjinn”.

Fra 1897 hadde urmaker Torgersen sin bedrift i huset, og frisør og barber Harald Værnes holdt til her utover 1900-tallet. Fra 1938 holdt gullsmed Odd Størseth til i gården, med verksted og utsalg. I andre etasje hadde Clara Hansen, Karl Bernhards og Berits datter, leilighet. Her er mye av den opprinnelige panelingen og også kjøkkenet til Clara bevart.

I dag er det lite som minner om at det noensinne har vært hus der Bernhards Minde sto i Kjøpmannsgata på Stjørdal. Bilene har inntatt plassen, det er vei og parkering her.  Bernhards Minde var da en av de få gjenværende handverkergårdene fra Kjøpmannsgatas tidlige bebyggelse. Gårdens bygninger stod der som et minne fra gammeldagan. De var planlagt revet, og det var innhentet anbud på hvor mye dette ville koste. I siste time ble det likevel tatt ett initiativ for å få bevart husene ved å flytte dem til Stjørdal museum.

Flytting til museet
Det var stabburet som var det første bygget i gården som begynte på ferden opp til Værnes Prestegård. Det skjedde den 6. mai i 1987. Ett år etter fulgte uthuset med verksted, vedskjul og lager etter, i to deler for å gjøre transporten enklere. Begge disse husa ble plassert i Prestegårdshagen ved museet, i påvente av endelig plassering. Man hadde en plan om at husa sammen med Ingebrigtsengården skulle utgjøre et gatebilde for å vise en bit av Kjøpmannsgata slik den var store deler av 1900-tallet.

På plass i Prestegårdshagen – og i Hæsjgata
Så den 18. februar 1991 på snøføre gikk ferden videre, nå i dagslys. Klokka 1645 var huset på plass sør for Prestegårdshagen. 1700 ble det drukket en velfortjent avslutningskaffe.

Området sør for Prestegårdshagen var på denne tida det området man så for seg å utvide museumsområdet innenfor, og her ville man gjenskape en bit av ”Hæsjgata”. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Planene er i løpet av tida som er gått endret, og i dag er dette området parkering for kirkegården.

I 2000 ble huset flyttet på sin endelige plass. Sammen med to andre bygårder fra Stjørdal sentrum – Ingebrigtsengården og Iversengården – danner det museets Hæsjgate som nå er under oppbygging.

I 2013 ble hovedhuset ferdig innredet med gullsmed og frisør fra 1960-tallet i 1.etasje og leilighet fra 1920-tallet i 2.etasje. Bernhards Minde har også et stabbur og en verkstedbygning med skomakerverksted og gullsmedverksted.

Iversengården

Iversengården ble flyttet til museumsområdet i oktober 2009. Huset ble bygget i 1905 og har vært en del av gatebildet i Kjøpmannsgata i Stjørdal i over hundre år!

Det var Nils Hognes fra Hognesaunet som i 1905 søkte om å få rive gammelstua og sette opp en ny og større bygdning på eiendommen Grande i Kjøpmannsgata 26. I løpet av 1905 ble det nye bygget reist og i 1906 ble det tatt i bruk. Det var etter datidens forhold en flott og staselig bygdning. Hognes sin manufakturforretning holdt til i 1.etasje i østre ende med et stort og variert utvalg av tøyer, klær og sko  Nils Hognes døde i 1909, og det er usikkert hvor lenge det ble drevet med manufakturforretning etter hans død, men trolig til 1940.

Olaug Hognes, datter av Nils Hognes, ble gift med en russisk flyktning, Stezenco, som kom til Stjørdal under 1.verdenskrig 1914 – 18. Stezenco drev med drosjetrafikk. Olaug drev med kafé i vestre del av 1.etasjen fram til 1950.

Under 2.verdenskrig leide en advokat fra Oslo forretningslokalet.

I 1946 overtok fotografene Furunes og Iversen lokalet og startet fotoforretning. Da Olaug Stezenco la ned kafédriften i 1950, overtok fotografene lokale til atelier. I 1957 skilte Furunes og Iversen lag og Iversen drev fotoforetningen videre under navnet H. Iversen Foto.

Olaug bodde i 2.etasje og jobbet på Stjørdal postkontor etter at hun la ned kaféen i 1950. I 1978 døde hun og døtrene Tamara og Birgit solgte gården til Henry Iversen for 245 000. Samme året ble 2.etasje ominnredet og hele huset ble tatt i bruk til fotovirksomhet.

I 1984 gjennomgikk huset en omfattende rehabilitering utført av tømrermester Erling Skjelstad & sønn.

I 2009 måtte Iversengården vike for et mer moderne leilighetsbygg med forretninger i 1.etasje. Iversen Foto la ned sin virksomhet og fredag 23.oktober 2009 ble huset flyttet til Hæsjgata på Stjørdal museum Værnes. Arbeidet ble bekostet av Stjørdal kommune.

Vi er nå inne i en prosess for å finne ut hva vi skal bruke Iversengården til i fremtiden. I mellomtiden står den støtt på grunnmuren satt opp på dugnad av Stjørdal museums venner!

Iversengården på vei ned Kirkebakken mot museumsområdet.

Iversengården på vei ned kirkebakken fra Værnes kirke mot museumsområdet.

2.verdenskrig i Trøndelag sett med Per Renbjørs kamera

Under krigen var Per Renbjør fra Levanger kjemistudent på NTH. Han fotograferte flittig under 2. verdenskrig, og har gitt oss en enestående dokumentasjon av lokalsamfunnet, og hvordan det forholdt seg til okkupantene. Hva mer er, han «tjuvkopierte» også bilder som var tatt av tyske soldater, bl.a en del ganske unike bilder fra Værnes flyplass.

Om sin egen innsats under krigen sa han svært lite, men vi har sterke indikasjoner på at han var «borti» saker og ting, kanskje spesielt illegal etterretning. 8. mai 1945 finner vi ham med hjemmefrontarmbind, hjelm og gevær på vakt i Trondheim. Våren og sommeren tok han også bilder på steder vanlig folk neppe uten videre hadde adgang, så som Bandeklosteret og Dorabunkerne. Han ble også tilkalt som fotograf da Majavatnofrene ble gravd opp igjen i juli 1945, og han dekket også Rinnansaken.

Onsdag 5.februar kl. 19 tar museumsfotograf Nils Torske fra Levanger museum tar oss med på en reise i Per Renbjør sine fotografier.

Sted: Kirkestallen ved Værnes kirke

Inngang kr 150,- inkl. kaffe og kake.
Museets venner kr 120,-.

Vi har betalingsterminal.

Værnes kirke

Værnes kirke ble påbegynt ca. år 1100. Kirken er en unik kulturskatt med takstolene som det mest spesielle klenodium. Det vel 800 år gamle taket har et spenn på hele 11 meter og er enestående blant bevarte tak fra middelalderen.

Taket er benyttet som inspirasjon til rekonstruksjoner av tak i flere monumentalbygg her i landet og ellers i Skandinavia, som for eksempel taket i Nidarosdomens tverrskip og i Håkonshallen i Bergen.

De utskårne, groteske hodene i enden av hver takstol er sjeldne. «Værnesstolen» fra 1685, altertavlen fra 1639, freskomaleriene og runeinnskriftene er alle interessante deler av kirkens lange historie.

Utvendig er det flere fine detaljer, som løven ved korportalen og den flotte portalen på kirkens nordvegg. Uret på tårnet er fra 1700-tallet. Det er imidlertid arbeidsomt å trekke opp, og har derfor dessverre lengre ”pauser.”

Kirken ligger 2 km sørøst for sentrum, skiltet fra E14. Omvisning i samarbeid med Stjørdal museum Værnes. Faste omvisninger på sommeren. Omvisning grupper hele året på bestilling. Kontakt oss på 74 82 70 21 eller epost [email protected]

Stjørdal museums venner

Nytt brønnhus i bakgården på Bernhards Minde. Laget av Stjørdal museums venner.

Stjørdal museums venner ble stiftet i 1984 og er Stjørdal museum sin trofaste og entusiastiske venneforening. Foreningens mål er å støtte museets virksomhet og arbeide for å høyne interessen for museet og dets funksjon. Alle inntekter går uavkortet til ulike prosjekter ved museet.

Venneforeningen har gjennom et grundig arbeid og en fast tilrettelagt plan, bidratt og bidrar til restaurering av bygningene i Hæsjgata på museet. Det er også nedlagt en betydelig innsats i oppgraderingen av Prestegårdshagen – et arbeid som ble hedret med Det norske hageselskap sin Hagekulturpris i 2013.

Medlemskapet koster kr 150,- pr år for privatpersoner og kr 750,- for bedrifter, lag og foreninger. Det medfører ingen forpliktelser, verken av tillitsverv eller dugnadsinnsats.

Meld deg inn ved å betale til kontonr 4435 06 85666 eller Vipps 593053 og skriv navn, adresse og epost-adresse på innbetalingen eller send en epost til leder Aud Lyngstad [email protected]

Kontaktinfo:
Stjørdal museums venner
v/leder Aud Lyngstad
Tlf: 916 23 214

Selskapslokaler til leie

Prestegårdskaféen med plass for inntil 35 personer leies ut som selskapslokale – dåp, konfirmasjoner, bryllup, minnesamvær, feiringer, møter og kurs. Lokalet ligger rett ved Værnes kirke, 2 km øst for Stjørdal sentrum.

•    Lyst, trivelig lokale med selskapsrom, kjøkken, garderobe, toaletter og gang.

•   Meget godt utstyrt kjøkken med alle fasiliteter:
Dekketøy, oppvaskmaskin, kaffetrakter, kjøleskap, komfyr og steikeovn, microbølgeovn og fryser.

•    Opparbeidet uteområde med benker, bord og parasoller i sommerhalvåret.

•    Tilgang til den vakre Prestegårdshagen som ble hedret med
Det norske Hageselskap sin Hagekulturpris i 2013.

•    Barnevennlig med stellerom, barnestoler og leker.

•    Rikelig med parkeringsplasser.

•    Handicaptilpasset lokale.

•    Prosjektor, lerret, flip-over og høytalere tilgjengelig. Trådløst nett.

Ta kontakt for en uforpliktende visning eller tilbud på telefon 74 82 70 21 eller [email protected]

Jul på museet – program

Her er programmet for Jul på museet søndag 1.desember kl. 12 – 16:

 

PRESTEGÅRDSKAFÉEN OG PAVILJONGEN I PRESTEGÅRDSHAGEN

 • Salg av risengrynsgrøt, kaffe, kanelsnurrer m.m.
 • 15.30: Nisseteater og juletretenning på paviljongen i hagen.

VÆRNES KIRKE

Kl. 13: Familieforestillingen «Julegaven» i Værnes kirke. Stykket er skrevet av Anita Andersen Strøm. Forteller Ørjan Veisetaune Svingen. Sang ved Oddvar Nergård. Musikk ved Halsen musikkforening. Varighet: Ca. 40 minutt. Passer for barn fra 3 år. Forestillingen er inkludert i billetten til Jul på museet – husk å kjøpe billett på museet før forestillingen.

PRESTEGÅRDEN (gult, stort hus)

 • Aktiviteter ved Ung Husflid/Stjørdal Husflidslag.
 • Pepperkakebakst på kjøkkenet ved Fjellhauken 4H. Pris kr 30,-.
 • Vi pynter til jul i Prestegården – mon tro om man bliver blir ferdig i tide?
 • Utstilling av postkort fra Værnes ved Postkortforum Stjørdal.

 

FORPAKTERBOLIGEN (rødt hus)

 • Stjørdal Husflidslag har åpent hus med juleaktivteter.
 • Varm gløgg på plena ved Forpakterboligen. Kr 20,-.

 

LÅVEN 2.ETG – INNGANG VIA LÅVEBRUA

 • 14.00 og 15.00: Nisseteater på låven
  Ved formidler Lars Børre Hallem.
  Varighet: Ca. 20 minutt. Passer fra 3 år.

LÅVEN 1.ETG

 • Nissespikking ved Husflidskonsulenten i Trøndelag.
 • Kaffesalg i fjøset med kaffe, brus, kanelsnurrer og pølse m/brød.
 • Loddsalg og katta-i-sekken, honning, fugleband, sylte, rakfisk, geleer, flatbrød m.m. utenfor Fjøset.

 

HÆSJGATA PÅ NEDSIDEN AV LÅVEN

 • Åpen gullsmedbutikk og frisør fra 1960-tallet. Åpen leilighet fra 1920-tallet.
 • Innlevering av Barnas museumssti i gullsmedbutikken. Premier til alle! Skjema i billettsalget.
 • Åpent gullsmedverksted med gullsmed Julie Hopmo i bakgården på Bernhards Minde.
 • Åpent skomakerverksted ved Skomageriet/skomaker Trond Einar Christensen. 

 • Ta ditt eget julekortbilde i stabburet på Bernhards Minde.
 • Kom og smak på nystekte medisterkaker i Ingebrigtsengården. Julepyntet stue anno 1900.
 • Åpen systue i bakgården på Ingebrigtsengården.
 • Se hvordan sopelimer blir laget.
 • Lysdypping for barn i kjelleren på Låven.
 • Salgsboder i Hæsjgata med julekranser, julebakst, nisser, julepynt, strikkede votter, luer, sokker m.m.
 • Flatbrødbakst og salg av flatbrød i stabburet i Hæsjgata ved Eldbjørg Grendal. 

 

PRESTEGÅRDSHAGEN

 • Kjøring med hest og vogn i Prestegårdshagen.
 • Åpen smie, skogskoie og seterstue.
 • Prestegårdshagens Landhandleri er åpent. Kom og leik!

 


PÅ OMRÅDET

 • Nissekorps ved Hegra Hornmusikklag kl. 12 – 14 og julesang ved Dameavdelingen kl. 14 – 16. 
 • Stjørdal Røde Kors er til stede.
 • Stjørdal Fotoklubb vil ta bilder på området. SMIL :)                         

 

             Forbehold om endring i programmet.

Skogbrukets historie

Onsdag 13.november kl. 19 tar Alf Daniel Moen tar oss med på en reise i gjennom skogbrukets historie i Norge og lokalt. Han viser bilder og forteller historier fra arbeidet og slitet i skogen, og vi får se redskapene de gamle skogskarene brukte. Det vil også bli et innblikk i boforholdene og det sosiale liv for skogsarbeiderne samt hvordan utviklingen har vært fram til vår tid.

Inngang kr 140,- inkl kaffe og kake.
Medlemmer av Stjørdal museums venner betaler kr 110,-.

Foredraget holdes i Kirkestallen ved Værnes kirke og er åpent for alle.

Foto: Ole Hansen Løken/ANNO Domkirkeodden