Ingebrigtsengården

ingebrigtsengården-stjørdal-museum-hæsjgata-historie-gata

Ingebrigtsengården med Iversengården i bakgrunnen.

Ingebrigtsengården er en typisk håndverkerbolig fra Stjørdal sentrum, med bolighus, bur, verksted og brønn. Den ble bygd av Lars Ingebrigtsen i 1871 i Kjøpmannsgata på eiendommen Gimle, hvor vi i dag finner Torggården. Det var datteren Randi Ingebrigtsen som testamenterte gården til museet, og den ble flyttet hit i 1967.

ingebrigtsengården-stjørdal-museum-hæsjgata-historieLars Ingebrigtsen (1845-1919) var skredder og en av det framvoksende tettstedets første håndverkere. Han begynte som skredder på Halsen i 1871, og drev etter forholdene den gang et stort verksted med 3-5 svenner i arbeid. Han fulgte motene og var den første i Stjørdal som brukte moteblad.

Lars leverte en tid hovedsakelig ferdige dresser til forretninger i Nordland, og i senere år til Trondheim. Under anleggstiden for jernbanen hadde han en mengde arbeid til anleggsarbeiderne. Han var mester for de fleste skreddere på Stjørdal i denne tida, og mange fikk sin utdannelse hos han. Lars var 19 år gammel da han begynte i skredderlære i sin hjembygd Lånke, og fikk altså 55 år i skredderyrket.

Lars hadde fire barn med sin hustru Gunhild Ingebrigtsen(1844-1908). Av dem var det datteren Randi Ingebrigtsen(1869-1966) som videreførte skredder-virksomheten i gården. Hun lærte herreskredderyrket av faren Lars, og tok også opp damesøm. Hun drev verkstedet som sydame etter at faren døde.

Fra 1967 til 2013 har gården stått i Prestegårdshagen ved Stjørdal museum Værnes. Idyllisk, men ikke et riktig miljø for en sentrumsgård. Takket være den sjenerøse gaven museet mottok fra Sparebankstiftelsen DNB NOR, ble gården flyttet fra hagen og ned til «Hæsjgata». Med det er Ingebrigtsengården igjen en del av et gatemiljø slik den opprinnelig var.

ingebrigtsengården-interiør-stjørdal-museum-værnes-hæsjgata-historieTil Den store museumsdagen i juni 2015 ble huset gjenåpent, ferdigrestauret og fin. I 1.etasje er leiligheten etter Randi Ingebrigtsen, men 2.etasje rommer en 2-roms leilighet, en hybel for en modist og en hybel for en arbeider på Tangen Bruk.

Bernhards Minde

Hæsjgata på museet med Bernhards Minde i forgrunnen.

Bernhards Minde ble sannsynligvis bygget i 1878-79, av Karl Bernhard Hansen.
Hansen var i dalføret kjent som ”tolken” og gikk i Hegra under navnet ”tølkjinn”.

Fra 1897 hadde urmaker Torgersen sin bedrift i huset, og frisør og barber Harald Værnes holdt til her utover 1900-tallet. Fra 1938 holdt gullsmed Odd Størseth til i gården, med verksted og utsalg. I andre etasje hadde Clara Hansen, Karl Bernhards og Berits datter, leilighet. Her er mye av den opprinnelige panelingen og også kjøkkenet til Clara bevart.

I dag er det lite som minner om at det noensinne har vært hus der Bernhards Minde sto i Kjøpmannsgata på Stjørdal. Bilene har inntatt plassen, det er vei og parkering her.  Bernhards Minde var da en av de få gjenværende handverkergårdene fra Kjøpmannsgatas tidlige bebyggelse. Gårdens bygninger stod der som et minne fra gammeldagan. De var planlagt revet, og det var innhentet anbud på hvor mye dette ville koste. I siste time ble det likevel tatt ett initiativ for å få bevart husene ved å flytte dem til Stjørdal museum.

Flytting til museet
Det var stabburet som var det første bygget i gården som begynte på ferden opp til Værnes Prestegård. Det skjedde den 6. mai i 1987. Ett år etter fulgte uthuset med verksted, vedskjul og lager etter, i to deler for å gjøre transporten enklere. Begge disse husa ble plassert i Prestegårdshagen ved museet, i påvente av endelig plassering. Man hadde en plan om at husa sammen med Ingebrigtsengården skulle utgjøre et gatebilde for å vise en bit av Kjøpmannsgata slik den var store deler av 1900-tallet.

På plass i Prestegårdshagen – og i Hæsjgata
Så den 18. februar 1991 på snøføre gikk ferden videre, nå i dagslys. Klokka 1645 var huset på plass sør for Prestegårdshagen. 1700 ble det drukket en velfortjent avslutningskaffe.

Området sør for Prestegårdshagen var på denne tida det området man så for seg å utvide museumsområdet innenfor, og her ville man gjenskape en bit av ”Hæsjgata”. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Planene er i løpet av tida som er gått endret, og i dag er dette området parkering for kirkegården.

I 2000 ble huset flyttet på sin endelige plass. Sammen med to andre bygårder fra Stjørdal sentrum – Ingebrigtsengården og Iversengården – danner det museets Hæsjgate som nå er under oppbygging.

I 2013 ble hovedhuset ferdig innredet med gullsmed og frisør fra 1960-tallet i 1.etasje og leilighet fra 1920-tallet i 2.etasje. Bernhards Minde har også et stabbur og en verkstedbygning med skomakerverksted og gullsmedverksted.

Iversengården

Iversengården ble flyttet til museumsområdet i oktober 2009. Huset ble bygget i 1905 og har vært en del av gatebildet i Kjøpmannsgata i Stjørdal i over hundre år!

Det var Nils Hognes fra Hognesaunet som i 1905 søkte om å få rive gammelstua og sette opp en ny og større bygdning på eiendommen Grande i Kjøpmannsgata 26. I løpet av 1905 ble det nye bygget reist og i 1906 ble det tatt i bruk. Det var etter datidens forhold en flott og staselig bygdning. Hognes sin manufakturforretning holdt til i 1.etasje i østre ende med et stort og variert utvalg av tøyer, klær og sko  Nils Hognes døde i 1909, og det er usikkert hvor lenge det ble drevet med manufakturforretning etter hans død, men trolig til 1940.

Olaug Hognes, datter av Nils Hognes, ble gift med en russisk flyktning, Stezenco, som kom til Stjørdal under 1.verdenskrig 1914 – 18. Stezenco drev med drosjetrafikk. Olaug drev med kafé i vestre del av 1.etasjen fram til 1950.

Under 2.verdenskrig leide en advokat fra Oslo forretningslokalet.

I 1946 overtok fotografene Furunes og Iversen lokalet og startet fotoforretning. Da Olaug Stezenco la ned kafédriften i 1950, overtok fotografene lokale til atelier. I 1957 skilte Furunes og Iversen lag og Iversen drev fotoforetningen videre under navnet H. Iversen Foto.

Olaug bodde i 2.etasje og jobbet på Stjørdal postkontor etter at hun la ned kaféen i 1950. I 1978 døde hun og døtrene Tamara og Birgit solgte gården til Henry Iversen for 245 000. Samme året ble 2.etasje ominnredet og hele huset ble tatt i bruk til fotovirksomhet.

I 1984 gjennomgikk huset en omfattende rehabilitering utført av tømrermester Erling Skjelstad & sønn.

I 2009 måtte Iversengården vike for et mer moderne leilighetsbygg med forretninger i 1.etasje. Iversen Foto la ned sin virksomhet og fredag 23.oktober 2009 ble huset flyttet til Hæsjgata på Stjørdal museum Værnes. Arbeidet ble bekostet av Stjørdal kommune.

Vi er nå inne i en prosess for å finne ut hva vi skal bruke Iversengården til i fremtiden. I mellomtiden står den støtt på grunnmuren satt opp på dugnad av Stjørdal museums venner!

Iversengården på vei ned Kirkebakken mot museumsområdet.

Iversengården på vei ned kirkebakken fra Værnes kirke mot museumsområdet.