Bergkunstsenter på Stjørdal museum Værnes

Stjørdal kommune og Museene Arven samarbeider om å etablere et bergkunstsenter ved Stjørdal museum Værnes. Prosjektet nærmer seg nå hovedfasen med utforming og bygging, og rapporten etter forprosjektet «Bergkunst­senter på Stjørdal museum Værnes» kan leses her: Forprosjekt Bergkunstsenter Stjørdal museum Værnes

Forprosjekteiere er Museene Arven og Stjørdal kommune. Prosjektleder har vært museumsleder ved Stjørdal museum Værnes. I tillegg har et bredt utvalg av kunnskaps­institusjoner, fagpersoner og interessenter vært involvert i prosjektgruppen.

Rapporten oppsummerer prosjektets forhistorie, redegjør for prosjektets økonomi og presenterer prosjekt­gruppens anbefalinger for etableringen av bergkunstsenter på Stjørdal museum Værnes, både knyttet til funksjon og utforming.

Anbefalingene fra rapporten er:

  • Stjørdal museum Værnes og Museene Arven kjennetegnes av sitt arbeid for å bidra til et livskraftig demokrati gjennom dialog, samskaping, fokus på fortidens mangfold, samtidsperspektiver og relaterbarhet for publikum. Dette skal være førende også for arbeidet med bergkunstsenteret.

  • Prosjektet har i overkant av 18 millioner kroner i investeringsmidler. Forprosjektgruppen anbefaler en fordeling mellom formidling/basisutstilling og byggeprosjekt på 1:2 – ca. seks millioner til utstilling m.m. og ca. 12 millioner til bygging.

Bergkunstsenteret etableres i et tilbygg i forlengelsen av låven på Stjørdal museum Værnes.

Stjørdal museum Værnes og Stjørdal kommune samarbeider nå med Proneo om å konkretisere anbefalingene fra forprosjektrapporten. Prosjektet skal inn i en hovedfase med utforming av bygg og produksjon av en hovedutstilling om bergkunst.