Smia komp 2

Smie fra Østre Hofstad

Det er steng for tilbakesporing og kommentarer.