Iversengården flytting 2009 ned kirkebakken komp

Iversengården på vei ned Kirkebakken mot museumsområdet.

Det er steng for tilbakesporing og kommentarer.