Dammen i Prestegårdshagen

Brua og dammen i hagen er populært for barna

Det er steng for tilbakesporing og kommentarer.