« Tilbake til kalender

“Varmere, våtere, villere” – foredrag med Roy Høibo

Foredrag med Roy Høibo, tidligere direktør ved Ryfylkemuseet

«Varmere, våtere, villere»
– klimaet truer kulturminnene, hvordan møter vi utfordringene?

– Når det blir våtere og varmere øker også problemene med grønske, mose, tilgroing, råte, insektsangrep og rust, sier Høibo. Et tøffere klima gir flere slike skader på bygningsmassen. Høibo mener gammeldags byggeskikk på mange måter er mer klimavennlig. De gamle husene puster og dermed er de mer motstandsdyktige mot klimaendringer enn moderne hus. – Svarene ligger ikke alltid i nye løsninger og materialer, ofte er det nyttig å lære av hvordan man gjorde ting før i tida, sier Høibo.

Roy Høibo har ledet arbeidet med klimaprosjektet i museumsnettverkene i Norge. Arbeidet har munnet ut i en rapport som omhandler de historiske bygningene på landets museer. Resultatene som fremkommer i rapporten er like relevante for alt bygningsvern, ikke bare på museene.

Foredraget er en del av kulturminnedagen og holdes i Prestegårdskafeen. Fri inngang! Salg av kaffe og vaffel.

Foto: Roy Høiby

 

Om denne hendelsen

Adresse: Stjørdal museum Værnes, Prestegårdskafeen