« Tilbake til kalender

Samfunnsbyggeren. Krafta som formet Nord-Trøndelag

Da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen i 2018, ble spørsmålet om det finnes en særegen nordtrøndersk identitet aktualisert. I så fall: Hva er den, og hvordan er den skapt?
Dette spørsmålet vil historiker Hilde Gunn Slottemo snakke rundt i et foredrag på Kirkestallen ved Værnes kirke onsdag 9.mars kl. 19.

Utgangspunktet er at hun i 2019 kom med boka Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag sammen med historikerkollega Harald Rinde. Den var skrevet på oppdrag fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Bestillinga fra NTE var ei bok om fylkets historie i perioden etter 1919, da elektrisitetsverket ble etablert. Bedrift og omgivelser skulle ses i sammenheng, og målet var å forstå Nord-Trøndelags særtrekk og samspillet mellom fylke og forretning.

Dette oppdraget ga en interessant mulighet til å dukke ned i nordtrøndersk historie og forsøke å forstå den i lys av en virksomhet som har hatt kraft til å forme et fylke.

Inngang kr 150,- inkl. kaffe og kake.
Stjørdal museums venner betaler kr 130,-.

Vi har betalingsterminal.

Foto: Trønder-avisa

Om denne hendelsen

Adresse: Kirkestallen ved Værnes kirke