« Tilbake til kalender

Omvisning i sommerutstillingen “Er det noe å samle på?”

utstilling-sommer-stjørdal-museum-værnes

Museet fyller 60 år i år. Derfor har vi romstert og hentet frem gjenstander fra både kriker og absolutt innerste kroker. Publikum får se noe av den rikholdige samlingen som er bygd opp i løpet av disse årene. Søndag blir det en gaidet omvisning i utstilingen ved leder ved museet, Sølvi J Dahlen Lauvsnes.

Martin Moes samlinger la grunnlaget for etablering av museet i 1956. Martin Moe (1870 – 1942)  samlet vidt og han samlet bredt, både naturhistoriske og kulturhistoriske gjenstander. Utstillingen presenterer et rikt utvalg fra hans mangfoldige samling. Vi har også forsøkt å gjenskape noe av atmosfæren fra Martin Moes private gemakker, fra stua Strand, som lå på Tangmoen.

Museets samlinger har vokst betydelig siden 1956, og består nå av rundt 20 000 enkeltgjenstander.

I tillegg kommer bøker, bilder og bygninger. Mye er altså samlet inn og samlet på i årenes løp, men skal vi ta vare på alt? Hva skal vi bevare for ettertiden? Hvilke gjenstander skal dokumentere vår egen tid? Om nye 60 år, hvilke gjenstander forteller våre etterkommere om vår måte å leve på?
Utstillingen gir spennende innblikk museets fortid, fremtid og dilemmaer.

Pris for inngang på utstililng og omvisning er kr 75,-. Dette betales i Prestegårdskaféen før omvisningen tar til.

Om denne hendelsen

Adresse: Stjørdal museum Værnes, Prestmovegen 2, 7514 Stjørdal