Foto: Øyvind Heimstad

kurs-ovnsrestaurering-ovner-stjørdal-museum-formidling-håndverk

Det er steng for tilbakesporing og kommentarer.