« Tilbake til kalender

Kulturminnedagen 2018

Temaet for årets kulturminnedager er “Typisk norsk – ikke bare norsk”. Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer. Vi byr på et tettpakket program denne dagen:

Kl. 13 – 17:
Åpne utstillinger: «Da karolinerne kom”, «Vel blåst!» og «Forskeren Martin Moe». Inngang kr 50,- . Barn under 18 år gratis.
Fotoutstilling i Prestegårdshagen med lokale korpsbilder – fri inngang.

Kl. 13 – 17:
Prestegårdskaféen er åpen. Salg av potetsuppe med brød. Nystekte vafler, kanelsnurrer m.m.

Kl. 13.00
«Bjelkehodene i Værnes kirke» – temaomvisning
ved Helle Vangen Stuedal. Kr 100,-. Barn under 18 år gratis.

Kl. 14.00
Åpning av ny utstilling i systua i Ingebrigtsengården.

Kl. 14 – 17
Husene i Hæsjgata er åpne.

Kl. 14 – 17
Åpen utstilling: Folkehøgskolebevegelsens oppstart i Trøndelag.

Kl. 14.30
Demonstrasjon av gamle treskjærerteknikker ved håndverker
Kai Rune Johansen fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Kl. 15.00
Historisk vandring i Prestegårdshagen ved leder for museet,
Sølvi Dahlen Lauvsnes. Kr 100,-. Barn under 18 år gratis.

Kl. 16.00
Omvisning i utstillingene «Da karolinerne kom», «Vel blåst!» og «Forskeren Martin Moe» ved Helle Vangen Stuedal. Kr 50,-.
Barn under 18 år gratis.

Billetter til omvisningene kjøpes i Prestegårdskaféen.