« Tilbake til kalender

Konsekvensene av Armfeldts felttog på det sivile samfunn

Illustrasjon: Alf Lännerback, Forsvarsbild

Store nordiske krig er den første av de mange krigene mellom Danmark-Norge og Sverige hvor vi kjenner konsekvensene for vanlige folk i særlig detalj. Trolig var Armfeldts hærtog verken mer eller mindre ødeleggende enn tidligere felttog. Men takket være skadetakster, jordskifter, kirkebøker og en rekke andre dokumentasjoner, trer vanlige folk for første gang fram i historiens lys. Hvordan ble de rammet? Hva skyldtes de høye dødstallene – krigshandlinger, sykdom eller sult?

Historiker Frode Lindgjerdet fra Rustkammeret i Trondheim foredrar.

Inngang kr 100,-. Kaffesalg. Vi har betalingsterminal. Billetter selges ved inngangen.

Arrangør er lokal karolinergruppe med støtte fra Stjørdal kommune.

Om denne hendelsen

Adresse: Ole Vig videregående skole, auditoriet