« Tilbake til kalender

Filmen “Kaptein Långstrøms siste natt”

Peter Långstrøm var en general i Carl Gustav Armfeldts hær som inntok Trøndelag i 1718. Etter at hæren ikke klarte å innta Trondheim høsten 1718, ble Långstrøm sendt tilbake som ordonnans til svenskekongen med bud om forsterkninger til Armfeldt. Han kom ikke lenger enn til Hegra. Ved Fordal/Fornes skanse, da han skulle krysse elva Forra, ble han tatt av dage. Beskjeden til svenskekongen nådde ikke frem.

Filmen «Kaptein Långstrøms siste natt» er laget av John Ole Fossbakk.

Det blir en introduksjon i forkant av filmen.

Kafé Kulissen er åpen.

Fri inngang!

Arrangør er lokal karolinergruppe i samarbeid med Stjørdal kommune.

 

Om denne hendelsen

Adresse: Kimen kulturhus, biblioteket