« Tilbake til kalender

Film om handelsfamilien Birch fra Selbu “Først og fremst hvad du bør”

I 1850 fikk Fredrik Reichenwald Birch (1826 – 98) bevilling som «ene priviligeret landhandler» i Selbu. Han begynte som handelsmann i leide lokaler i 1852. Da det så ut til å gå bra, kjøpte han husmannsplassen Søndre Havernesset og begynte straks å bygge hus. Krambua sto ferdig allerede vinteren 1853, og forretningen flyttet da dit. Sommeren 1854 kom familien Birch til Selbu for godt.
Fredrik Birch var forretningsmann og tjente store penger på handelen med kvernstein. Hans sønn Paul (f. 1865) var ikke i like stor grad forretningsmann.
Det er Selbu Teaterforum og Selbu og Tydal historielag som i samarbeid med Selbu kommune er ansvarlig for filmprosjektet om Fredrik og Paul Birch i 2022. Familien hadde stor betydning for utvikling og framskritt i bygda. Over 120 selbygger har bidratt til å få produsert filmen om Birch-familien. Selbus første handelsimperium varte i over 70 år.
Filmen vises i Prestegårdskafeen på Stjørdal museum Værnes. På grunn av begrenset plass vil vi ha påmelding innen mandag 29.januar til Unni Raaen Nysæther, fortrinnsvis på [email protected] eller 958 88 032.
Filmens varighet: 1 time 25 minutt.
Inngang kr 160,- inkl. kaffe og kake
Museets venner kr 140,-
Ungdom under 18 år gratis

Om denne hendelsen

Adresse: Stjørdal museum Værnes, Prestegårdskaféen