« Tilbake til kalender

Årsmøte i Stjørdal museums venner

Velkommen til årsmøte i Stjørdal museums venner.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokoll
5. Årsmelding 2021
6. Regnskap 2021
7. Valg
8. Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være sendt styret innen 19.april.
Etter årsmøtet:
Årets sesong ved museet og planer om Bergkunstsenter ved avdelingssjef Jon-Arild Johansen.
Enkel servering.

Om denne hendelsen

Adresse: Stjørdal museum Værnes, Prestmovegen 2, 7514 Stjørdal