« Tilbake til kalender

Åpning av sommerutstillingen Da klokka klang og salmesang

Lucas Cranach: Lov og Nåde, maleri, 1529. Gotha slottsmuseum.

 

 

I år er det 500 år siden reformasjonen startet ved at Martin Luther offentliggjorde sine 95 tester. Hva betød dette for stjørdalingene i århundrene etterpå og hva betyr det i dag?

Velkommen til åpning søndag 18.juni kl. 13
Musikalsk innslag ved Magnus Fiskvik
Fri inngang for alle denne dagen!

Lett servering.
Utstillingen vises i Prestegården.

Utstillinga er bygd opp rundt fire tema:

  • Luther og reformasjonen i Norge
  • Lov og nåde Om forskjellen mellom katolsk og luthersk kristendom, og om kongens nye rolle.
  • Ordet og tida Om ordene fra prekestolen, i bibler og salmer, samt om den tida det tok å formidle ordet – det ble behov for å sette inn benker og stoler i kirkerommet.
  • Da klokka klang Om reformasjonens rolle for dåp, skole og konfirmasjon.

Ved hjelp av bilder og gjenstander fortelles historier om hva den reformerte kirka har betydd for den jevne stjørdaling, hvordan den påvirket folk i hverdag og fest.

Om denne hendelsen

Adresse: Stjørdal museum Værnes