Leirskole

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har fra skoleåret 2012/13 nytt tilbud om leirskoleopphold for 7. – 10. trinn i tilknytning til middelaldergården Stiklastadir. Her foregår det meste på samme måte som i 1030. Elever og lærere må bytte ut moderne klær med tidsriktige drakter og blir med på en tidsreise 1000 år tilbake i tid. Både aktiviteter, måltider og overnatting foregår i det 36 meter lange langhuset og dyktige historieformidlere veileder elevene. Vi har lagt vekt på at leirskoleoppholdet skal være både morsomt og lærerikt, og det faglige innholdet er satt inn i en form som fenger både unge og voksne.

Dag 1 Dere blir tatt imot av høvdingen Kolbjørn Gunnarsson som tar dere med på en tidsreise 1000 år tilbake i tid. Innføring i vikinglivet ved de gamle gravhaugene i Hallemsmarka. Innlosjering i langhuset. Middag på vikingvis og leiker utover kvelden.

Dag 2 Kolbjørn skal lage gilde for de andre høvdingene i Trøndelag, de skal planlegge hvordan de skal forsvare seg mot Olav Haraldsson. Hele dagen går med til å forberede dette gildet. Alle deles opp i grupper og får trene med pil og bue, øks, ri på hest, lage mat, vaske hus, hogge ved, dyrke jord og skrive hemmelige beskjeder med runeskrift. Dagen avsluttes med et gilde i langhuset med god mat, underholdning og spennende historier.

Dag 3 Slaget er over og kristendommen har overtatt for de gamle gudene. Før frokost går vi til Stiklestad kirke som er bygd over stedet hvor helgenen Olav døde. Kontrasten til gårsdagens gilde er stor og viser hvor store forandringer som skjedde i samfunnet på grunn av slaget. Denne dagen får man velge en aktivitet å fordype seg i. Tekstilarbeid, matlaging, muring, gårdsarbeid, trearbeid og tur kan være mulige valg.

Dag 4 Etter frokosten i Stiklastadir har vi en skikkelig tevling der vi bruker ferdighetene vi har lært gjennom uka. Så pakker vi sammen, forlater middelalderen og tar turen ned til Stiklestad Nasjonale Kultursenter og spiser pizza.

Målgruppe:        7. – 10. trinn

Antall:                  Maks 30 elever. Min 20 elever. To voksenpersoner må være med.

Varighet:             Tre overnattinger. Ankomst før lunsj dag en, avreise etter lunsj dag fire. (To overnattinger er mulig. Be om tilbud.)

Pris:                       2550,- kr pr elev. To voksenpersoner gratis. Kostpenger for ekstra voksenpersoner.

Tidsperiode:      Vår og høst etter nærmere avtale

Kontakt:             [email protected]

[email protected]

Tlf: 74 04 42 00

Lærerinformasjon: Leirskole lærerinformasjon

 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter takker Kavlifondet for samarbeidet om realisering av dette leirskoletilbudet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagstreff

To av onsdagstreffene i høst er litt utenom det vanlige, og de kombinerer svært lokal tilhørighet på den ene siden med et internasjonalt perspektiv på den andre. Vi tenker selvsagt på onsdagstreffene med den såkalte G4-gjengen, bestående av Lars Stenvik, Roar Tromsdal, Stein Storsul og Jens Petter Askim.

Alle fire hadde sentrale funksjoner i den første fasen av Kulturhuset på Stiklestad (prosjektleder, husets arkitekt, første direktør, utstillingsansvarlig). Som et resultat av samarbeidet omkring Kulturhuset har denne gruppen foretatt årlige reiser i Olav Haraldssons fotspor, både i Norge og i utlandet. På disse to onsdagstreffene vil G4-gjengen ta oss med på reise til noen av disse stedene, og vi får mulighet til et fornyet møte med Olav Haraldsson på hans reiser i Norge og Europa.

 

Stiklestadseminaret 2012

“NÅR RELIGION BLIR POLITIKK”

Stiklestadseminaret 2012 avvikles torsdag 22. og fredag 23. november. Årets seminar skal knyttes til ulike sider ved forholdet mellom religion og politikk, og skal ha et fokus mot historiske forhold og mot dagsaktuelle konflikter både i vårt eget samfunn og i deler av verden for øvrig.

Motivet for å sette fokus på dette temaet er flersidig. For det første er det interessant for en institusjon (SNK) som forvalter historien til det sted som omtales som utgangspunkt både for stat og kirke i Norge å sette fokus nettopp på hvordan forholdet mellom disse to grunnleggende samfunnsinstitusjonene var i etableringsfasen for tusen år siden. Også dagens norske samfunn bærer preg av at verdispørsmål og åndelige forhold spiller en betydelig rolle for løsningen av sekulære utfordringer.

Dette forholdet kommer kanskje enda sterkere til uttrykk og er mer synlig i andre deler av verden. Presidentvalget i USA preges både av grunnleggende verdimessige problemstillinger og av religiøse/åndelige spørsmål og begge deler er sterkt fokusert både av kandidater og av media.  Den pågående uroen i Midtøsten og i Nord-Afrika, ofte omtalt som den arabiske våren, er både knyttet til politiske krav om demokrati, medvirkning, rettigheter og verdighet, men er også i høyeste grad en konflikt hvor spørsmålet om religionens plass i samfunnet er svært tydelig.

 

Det er en del av SNKs samfunnsoppdrag å sette fokus på slike grunnleggende samfunnsspørsmål. I dag skal museene, i tillegg til å ta ansvar for de tradisjonelle oppgavene, også fungere som møtesteder og samfunnsaktører. Når Stiklestad Nasjonale Kultursenter i denne sammenhengen tar opp forholdet mellom religion og politikk i bred forstand på årets seminar, representerer dette en videreutvikling av samfunnsaktørrollen. Vi vil gi kunnskap om samfunnsendringer og dermed etablere en referanseramme for begivenheter vi hører om til daglig. Vi ønsker også å sette endringene i sammenheng, internasjonalt og i vårt eget samfunn, i fortid og nåtid. Denne sammenhengen er nødvendig for å nå et tredje mål, nemlig refleksjon. Kunnskap, sammenheng og refleksjon er nødvendig for å se oss selv og andre som mennesker og som medlemmer av samfunnsgruppene vi tilhører.

PROGRAM:

Torsdag 24. november:

16.00: Registrering, kaffe 16.30: Offisiell åpning: 17.00: Professor Jon Vidar Sigurdsson, UiO: “Religion og makt i Norge og på Island ca. 900-1300” 17.45: Pause. Kaffe m/frukt 18.00: Konservator Per Steinar Raaen SNK: Høvdingen som politisk og religiøs leder”. Et praktisk eksempel i langhuset på middelaldergården Stiklastadir. 20.00: Middag i restaurant Skalden

 

Fredag 26. november:

09.00: Professor Nils Gilje, UiB: Religion og politikk  –  tre eksempler fra nyere norsk historie”. 09.45: Pause. Kaffe 10.00: Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen, UiO: “Religion i norsk politikk 1945-2012” 10.45: Grønn pause 11.15: Førsteamanuensis Hilde Restad, Bjørknes Høyskole: “Religion og politikk i amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk i tiden etter Vietnamkrigen”. 12:00: Pause m/kaffe 12.15: Professor Knut Vikør, UiB: “Islam etter den arabiske våren – islamdemokrater eller teokrater”. 13.00: Oppsummering og avsluttende kommentarer: 13.30: Lunsj 14.30: Hjemreise

 

PRAKTISK INFORMASJON

Konferanseavgift: 

A)    Kr.     975.-   kaffe m/pauseforfriskninger torsdag og fredag samt lunsj fredag B)    Kr. 1. 225.-  som over, men inkl. middag torsdag kveld

Transport til Stiklestad:

Det går tog til Verdal fra Trondheim Lufthavn Værnes en gang hver time, 17 minutter før hver hele time. Toget ankommer Verdal ca 1 time senere. Verdal Taxi holder til i stasjonsbygningen, og det er ca4 km til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. En drosjetur koster ca. 100 kroner. Det går tog fra Verdal til Trondheim Lufthavn Værnes en gang hver time, 8 minutter før hver hele time. Toget ankommer Værnes ca. 1 time senere. Togreisen koster 111 kroner hver vei.

Overnatting:

Seminaret avvikles i lokalene til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og overnatting skjer enten på Stiklestad Hotell, som er en del av kultursenteret, eller på andre hoteller i nærheten. Deltakerne må selv kontakte hotellene for evt. overnatting.

Kontaktinformasjon: Stiklestad Hotell:       74 04 42 00 Verdal Hotell:            74 07 88 00

Påmelding innen 15. november: