Flytting stabbur Ingebrigtsengården

Stabburet på Ingebrigtsengården flyttes fra Prestegårdshagen til Hæsjgata på museet desember 2012

Det er steng for tilbakesporing og kommentarer.