20.dag jul

13.januar er det 20. dag jul, som tradisjonelt markerer slutten på julehøytiden. Denne dagen ble tidligere kalt St. Knut, og det het seg at ”tjuende dag Knut, jager jula ut”. Dagen er vanligvis markert med en sopelime på primstaven, og mange steder i Norge var det vanlig å bruke en sopelime til å symbolsk feie jula ut av huset. Fortsatt er det mange som velger å beholde juletreet frem til ”tjuan´dan”, men så er det definitivt slutt.

20. dag jul er selve nyttårsdagen fra gammelt av, og da måtte juleølet drikkes opp. Du skulle ikke spinne denne dagen, og slettes ikke kinne smør. Gjorde du det og hadde dyr i fjøset, ville dyrene går rundt og rundt til de døde. Hvis det snør på tjuendedagen, skal det fortsatt være tjue snøværsdager før sommerdagen 14.april.

Det er på tide å rydde ut jula 20.dag jul!