Historisk skuespill: “Brita – en soldats hustru”

Stormakten Sverige gjør et siste forsøk på å beholde sin posisjon i Europa med et angrep på Norge. Samtidig som Armfeldts armé tar turen over fjellet er soldatens hustru hjemme i Jämtland med hverdagslige gjøremål. Via brev får hustruen Brita vite hvordan angrepet går. Hva skjer når brevene slutter å komme? Hva hendte på fjellet i 1718 -19?

I løpet av 30 minutter blir vi kjent med Britas liv, tanker og følelser hjemme på gården under karolinerkrigen. Brita levendegjøres av skuespiller Lena Bengtsson fra Østersund. I tillegg til egen virksomhet jobber hun også som formidler ved Jamtli.

Inngang kr 100,-. Billetter kjøpes på Kimen kulturhus.

Denne forestillingen er et av mange arrangement fram mot 300-års markeringen av karolinernes felttog i 1718. Arrangør: Lokal karolinergruppe med støtte fra Stjørdal kommune.