Påmelding til aktivitetsdager i uke 25

To aktivitetsdager på museet for barn født 2005 – 2009

Stjørdal museum Værnes tilbyr 2-dagers aktiviteter i uke 25 på torsdag 22.juni og fredag 23.juni. Det blir en aktivitet hver dag:

*  Lage fuglekasser ved Bjørn Sten
*  Lage kjepphest ved Signe Amalie Sandsør

Målet med tilbudet er å gi barna mulighet til å lære husflid og håndverksteknikker i direkte overføring fra voksne i et historisk miljø.

Dagsplan
08.30 – 09.00  Ankomst. Frileik i Prestegårdshagen.
09.00 – 15.00  Aktivitet med innlagte pauser.
Barna har medbrakt mat, og får drikke og frukt/grønt.
15.00 – 15.30 Henting. Frileik i Prestegårdshagen.

Praktisk informasjon
Pris pr. barn: Kr 500,-
Prisen inkluderer kurset, materialer, drikke til maten og frukt/grønt.

Vi har kun 16 plasser. Bindende påmelding. Fortløpende opptak.

Påmelding til aktivitetsdager i uke 25

barn-sommer-stjørdal-aktivitet-museum-fuglekasser