Klang av oldtid

klang-oldtid-stjørdal-bergkunst-bronselur-musikk.historie-kimenFor første gang på kanskje 2 500 år vil toner fra bronselurer høres i Trøndelag! Jens Christian Kloster og Gaute Vikdal vil fremføre nyskrevet musikk på bronselurer gjenskapt og støpt i tro kopi etter originaler fra Nationalmuseet i København. Dette er de eneste virkelige spillbare kopiene som nå finnes av skandinaviske bronsealderlurer! Komponistene Ragnar Bjerkreim, Håkon Berge og Bjørn Andor Drage har vært engasjert til å skrive musikk. Konserten vil gi en opplevelse av oldtidens atmosfære, tradisjon og uttrykksform.

Som en del av arrangementet vil professor i arkeologi, Kalle Sognnes, fortelle om lurene slik vi møter dem i Trøndelags bergkunst. Hva slags rolle kan lurene og musikken ha spilt i bronsealderens kultur og landskap her hos oss? I samarbeid med Sogness har Stjørdal museum Værnes gjort ny fotodokumentasjon av lurene i vår bergkunst, og disse vil vises denne kvelden.

Kom og la deg begeistre over vår spennende fortid!

Kimen kulturhus, Vektersalen, torsdag 12.november kl. 19.
Inngang kr 180,-.
Medlemmer av Stjørdal museums venner og Stjørdal seniorforum kr 100,-.

Billetter fås på http://www.kimenkulturhus.no