Kulturminnedagen 20.september

HæsjgataKULTURMINNEDAGEN 2015

I samarbeid med Kulturvernforbundet i Nord-Trøndelag og Fortidsminneforeningen Sør-Innherred lokallag markerer Stjørdal museum Værnes kulturminnedagen søndag 20. september.

Tema for dagen: «Naboskap i Hæsjgata»

Dagens program:
kl 12 Velkommen og «Hva vil vi med Hæsjgata på museet?» v/ Sølvi J Dahlen
Lauvsnes, leder Stjørdal museum Værnes

kl 12.30 Omvisning i Hæsjgata med Aud Lyngstad og Øyvind Heimstad fra museet

kl 13.30 «Naboskap på Halsen før i tida» v/ Jan Algar Selin

kl 14.30 «Stjørdal i fortid, nåtid og framtid med utgangspunkt i reguleringsplaner»
v/ rådgiver arealforvaltning, Klas Kolden fra Stjørdal kommune

kl 15.00 Kulturminner som identitetsskaper v/ Kolbein Dahle, leder i Nord-Trøndelag
Kulturvernråd

Det blir levende musikk i gata og salg av kaffe og kaker.

Gratis inngang.

I fjøset er det absolutt siste mulighet for å få med seg utstillingen “I mørket – livet bak blendigsgardina” som tar for seg okkupasjonsårene på Stjørdal.