Dåpsklær i Trøndelag

dåp-tradisjoner-dåpsklær-stjørdal-museum-værnes-trøndelag-torunn-aarnseth-stordahl-onsdagstreffOnsdag 4.mars kl. 19 kommer Torunn Aarnseth Stordahl til Kirkestallen og fortelle om dåpsklær i Trøndelag.

Dåpsklær har en sentral plass i folkekulturen og formidler kunnskap til oss på flere områder og plan. De forteller om rådende samfunnsforhold i de ulike tider de ble skapt og om den enkelte families levekår. På den måten kan vi lære mer om forutsetningene for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse. Sett fra et kunsthistorisk perspektiv er det imidlertid dåps­draktenes estetiske egenskaper og deres utvikling over tid som er av størst interesse. Torunn Aarnseth Stordahl har registrert til sammen hundre dåpskjoler fra kommunene Tydal og Melhus, med datering fra 1854 frem til 2010.

På bakgrunn av sin masteroppgave «Dåpsklær i Trøndelag, en undersøkelse av estetikk og symbolikk» vil hun fortelle oss mer om den rike tradisjonen med dåpsklær.