Kulturminnedagen søndag 21.september

stjørdal_utstilling_1814_nostalgi_glimt_stjørdalmuseum_50-talletSøndag 21.september kl. 12 – 15 markerer Stjørdal museum Værnes Kulturminnedagen 2014. Tema for årets nasjonale kulturminnedager er «Den store reisen – 200 års samfunnsutvikling». Med dette temaet belyses hva som har skjedd av utvikling og endring i samfunnet vårt siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Stjørdal museum Værnes’ utstilling «200 glimt etter 1814» åpnet på Den store museumsdagen i juni og viser nettopp utsnitt fra Stjørdaldalførets historie de siste to hundre år. Her hentes glemte glimt og gjenstander frem fra museets magasiner. Utstillingen forteller historier om små og store begivenheter i den perioden som har gått siden landet fikk sin grunnlov. Mange har blitt begeistret over utstillingen i sommer, og nå byr sjansen seg på nytt for de som ikke hadde anledning tidligere.

Glimt fra vår lokale historie
I år er utstillingen viet tiden fra 1814 og frem til i dag. – Vi kunne lagd en utstilling som fremstiller de rikspolitiske hendelsene, men har heller valgt en lokal vinkling, forteller museumsleder Sølvi Dahlen Lauvsnes. I arbeidet med utstillingen har vi fått masse nyttig kunnskap og gode innspill gjennom et godt samarbeid med historielagene, biblioteket og husflidslaget. Frimerkeklubben og postkortforum har spesialtilpasset presentasjoner med nasjonale, relevante tema.

200 år i stort og smått
Gjenstandene fra Martin Moe la grunnlaget for et bygdemuseum i Stjørdal, forteller formidler Øyvind Heimstad. – Vi har et eget rom som er viet Martin Moe i prestegården, men dette er allikevel en gylden anledning til å vise frem større deler av den varierte samlingen. I tillegg har vi dykket inn magasinene våre og hentet frem gjenstander og bilder som ikke har vært vist i en utstilling tidligere. Vi kan kanskje si at mottoet for utstillingen er «litt av mye, men ikke alt om noe».

At vi velger et lokalt fokus, betyr ikke at vi ikke skal snakke om Grunnloven og 1814. Både Hieronymus Heyerdahl og Petter Johnsen Ertzgaard, de to Eidsvollsmennene fra Stjørdal, er selvfølgelig representert i utstillingen, forteller Heimstad.

Ole Vig og folkeopplysning
Dahlen Lauvsnes forteller at utgangspunktet da de begynte å jobbe med utstillinga, var Ole Vigs tanker om at opplysning og kunnskap som viktige forutsetninger for å utvide stemmeretten. – Folkeopplysning er en rød tråd, og vi har et særlig blikk på utviklingen av skolevesenet. Dette fordi vi vet at skolen har vært vesentlig i å påvirke og forme oss og det vi kaller den norske folkesjela. Skolen har formidlet en felles norsk kulturarv og tankegods til generasjon etter generasjon, og har vært svært viktig for å bygge en norsk identitet. Skolebøkene var stort sett de samme enten man bodde i Lindesnes, i Alta eller i Stjørdal.

Utstillingen er bygd opp kronologisk fra 1814 og frem til i dag, men vi har også valgt å fordype oss i enkelttemaer som skole, helse, kommunikasjon, barn og leker for å nevne noen. Her er det gjenstander å se på, ta på, her er det noe å gjøre og å høre på.  Lokalet er frodig, det bugner og inntrykkene er mange. Vi håper riktig mange besøker oss på søndag, avslutter Lauvsnes.