« Tilbake til kalender

Gudsåkeren – vandring ved Værnes kirke

I over 900 år er stjørdalingar gravlagde i og omkring Værnes kyrkje, og lenge før det i gravhaugar på den same sletta. Det er i dag svært få synlege minner om disse som er eldre enn 1900-talet, for gravene var markerte berre med trekors. Men presteskapet og dei militære hadde råd til gravminner av stein, og dei kunne gravleggast inne i kyrkja eller i gravkammer under golvet. Onsdag 3.mai kl. 19 skal vi sammen med Øystein Ekroll vandre i og utenfor Værnes kyrkje og få sjå døme på alt dette.

Øystein Ekroll er en norsk arkeolog og forsker. Han har magistergrad i nordisk middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen fra 1986. I dag er han førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider der han har arbeidet siden 1992. Han har skrevet kapitlene «Gravsteinar og gravminner i Værnes kyrkje» og «Ein Mosesfigur som har tilhøyrt  Værnes kyrkje?» i den nye boka om Værnes kirke som kom ut i 2016.

Oppmøte ved Værnes kirke. Vi skal være både inne og ute.

Inngang kr 130,- inkl. kaffe og kake.
Museets venner betaler kr 100,-.

 

Om denne hendelsen

Adresse: Værnes kirke