Med detektor til bronsealderen

Unikt bronsealderfunn i Hegra. Foto: Jørgen Korstad.

I slutten av januar ble det gjort et helt unikt funn av økser og en spydspiss fra bronsealderen i Hegra. Nå ønsker vi publikum velkommen til foredrag om det spennende funnet mandag 13.februar kl. 19 i auditoriet ved Ole Vig Videregående Skole på Stjørdal.

Forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet, Merete Moe Henriksen, foredrar om depotfunn fra bronsealder i Midt-Norge, og setter det vi foreløpig vet om det nye funnet i Hegra inn i en større sammenheng. Joakim Korstad forteller om dagen da han og broren Jørgen gjorde funnet. Henriksen vil avslutningsvis skissere hva slags metoder som vil bli benyttet for å utforske funnstedet videre.

Adresse: Gymnasgata 2, Stjørdal. På grunn av byggearbeider benyttes inngang fra vest. Se kart nedenfor.

Inngang kr 130,- inkl. kaffe og kake. Vi har betalingsterminal.

Kart over Ole Vig Vid Skole