Skogskoia

Skogskoia står i Prestegårdshagen

Skogskoia står i Prestegårdshagen

Denne enkle torvdekte bygdningen ble oppsatt i Prestegårdshagen i 1986 på samme måte som skogshusværende i dalføret i 1920-30-årene. Byggingen foregikk blant annet på Den store museumsdagen, og mange besøkende kom med sakkyndige kommentarer. Andreas Sundal (1903 – 1992) var en av tilskuerne og må vel betegnes som den mest sakkyndige. I 1920-30-årene var han med og bygde en rekke slike koier i øvre del av Sondalen. Konstruksjon og utseende på koia ser ut til å stemme meget bra med den beskrivelsen Andreas ga i et lydbåndintervju på 1980-tallet.